Black Pearls VC
... ... ...
...

Black Pearls VC

Fundusze

Black Pearls jest funduszem kapitałowym wspierającym rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black Pearls stawia na ścisłą współpracę nauki z biznesem realizując wspólne przedsięwzięcia z jednostkami naukowymi w myśl hasła: Smart Business Ventures. Fundusz wspierany jest polskim kapitałem oraz unikalną wiedzą i doświadczeniem aniołów biznesu.

Black Pearls mieści się w województwie pomorskim, w Gdańsku, stanowiącym polskie okno na europejskie i światowe rynki.

Zainteresowania inwestycyjne:

Life Quality Technologies
Technologie tworzone w celu poprawiania jakości życia w kontekście postępujących zmian demograficznych oraz rosnących kosztów opieki zdrowotnej. LQT wspiera zarówno terapię, jak i działania prewencyjne w ochronie zdrowia.

Rolnictwo i przemysł spożywczy
Technologie i procesy wykorzystywane w produkcji i dystrybucji żywności ze szczególnym naciskiem na efektywność i jakość rolnictwa, włączając inne projekty biznesowe osadzone na terenach wiejskich.

Przemysł metalowy i obronny
Technologie wykorzystywane przy obróbce metali oraz produkcji elementów systemów obronnych, w tym wykorzystanie nawigacji satelitarnej oraz technologii pochodzących z przemysłu kosmicznego.

Inne projekty o charakterze innowacyjnym
Zapraszamy do współpracy zespoły, których projekty biznesowe nie mieszczą się bezpośrednio w wymienionych powyżej obszarach inwestycyjnych, jednak cechują się wysoką innowacyjnością i potencjałem rynkowym.

Adres:

Olivia Business Centre
Olivia Gate, entr. A, 1st floor
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

www: www.blackpearls.vc

E-mail: biuro@blackpearls.pl

tel. +48 533 643 209 fax: +48 58 746 38 86