Ekoinkubator
... ... ...
...

Ekoinkubator

Inkubatory

Nazwa:
Ekoinkubator

Strona www:
www.ekoinkubator.pl

Opis:
EKOINKUBATOR to fundusz kapitałowy inwestujący w branży odnawialnych źródeł energii, którego celem jest finansowe i doradcze wsparcie pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań w sferze energetyki odnawialnej.

 

W obszarze zainteresowań funduszu znajdują się innowacje z zakresu:

  • energetyki biogazowej
  • energii z biomasy
  • energetyki wiatrowej
  • energetyki wodnej
  • fotowoltaiki
  • przemysłu dla branży OZE

 

Poszukujemy osób, które mają ciekawy i innowacyjny pomysł na biznes w branży OZE, ale nie dysponują wystarczającymi zasobami finansowymi i/lub doświadczeniem biznesowym niezbędnym do jego realizacji.

Dlatego też, celem funduszu wspólnie z Pomysłodawcami, jest założenie nowych, innowacyjnych spółek celowych, które zostaną zasilone kapitałem w wysokości do 800 000 złotych.

Dokapitalizowanie przez Ekoinkubator jest bezzwrotne, w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce powołanej do realizacji projektu.

 

Oprócz szerokich możliwości finansowania nowatorskich przedsięwzięć w branży OZE, Partnerom możemy zaoferować też nasz know-how, który zwiększy ich szanse na rynkowy sukces. 
W ramach projektu, Ekoinkubator bezpłatnie oferuje wsparcie doradcze obejmujące między innymi:

  • analizę rynku dla nowego produktu / usługi
  • konsultacje techniczne
  • wdrażanie sprawdzonych rozwiązań biznesowych
  • doradztwo finansowe i prawne

 

Aby móc przedstawić swój pomysł, Pomysłodawcy powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Ekoinkubatora w zakładce Zgłoś projekt. Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną objęte porozumieniem o zachowaniu poufności.

Adres:
ul. Kubusia Puchatka 5/12
83-110 Tczew

Telefon:
58 530 02 22 (wew.182)
883 100 820

E-mail:
ekoinkubator@edoradca.pl