Venture Incubator S.A.
... ... ...
...

Venture Incubator S.A.

Inkubatory

Nazwa: Venture Incubator S.A.
Strona www: www.ventureincubator.pl

Opis:

Poszukujemy  projektów  na wczesnym etapie rozwoju, o wysokim potencjale wzrostu wartości, wymagających wsparcia operacyjnego i finansowego. W procesie inkubacji oferujemy wsparcie merytoryczne przy rozwoju projektu, budowę kompetencji teamu, opracowanie prototypu projektu. Na etapie komercjalizacji –  pomoc w organizacji  sprzedaży, pozyskanie partnerów oraz wsparcie w negocjacjach z inwestorami.

Co oferujemy?

  • Wsparcie operacyjne – projektowanie aplikacji, projektowanie graficzne, webusability, optymalizacja
  • Budowa kompetencji sprzedażowych, marketingowych, PR, biznesowych
    Infrastruktura – biuro, utrzymanie serwisu internetowego
  • Przygotowanie biznesplanu
  • Kontakty z BA, VC– pozyskanie finansowania po inkubacji
  • Finansowanie zalążkowe: średni budżet na opracowanie prototypu:  50-100 tys. zł

Czego szukamy?

Szukamy innowacyjnych projektów z obszaru Internet/Software/Mobile.

Portfolio:

Zespół:
Maciej Jarzębowski- Prezes Zarządu
Michał Uherek- Członek Zarządu/ Dyrektor Inwestycyjny
Urszula Jarzębowska- Dyrektor Finansowy

Adres:
Al. Gen. Józefa Hallera 180/18
53-203 Wrocław

Telefon: 71 71 42 088
E-mail:
office@ventureincubator.pl