Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja (PSAB-I)
... ... ...
...

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja (PSAB-I)

Business Angels

Nazwa: Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja
Strona www:
psab.pl

Opis:

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja jest autorskim projektem Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, którego celem jest stworzenie w Polsce dynamicznej sieci prywatnych inwestorów kapitałowych. Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu stanowi platformę w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć inwestora, który wesprze go nie tylko finansowo, ale również będzie się z nim dzielił swoimi doświadczeniami, kontaktami i wiedzą. Dostęp do tego typu inwestorów jest dla przedsiębiorców bardzo utrudniony, gdyż osoby te dbają o swoją anonimowość, a jednocześnie oczekują, że będą otrzymywać tylko najlepsze projekty. Takie możliwości zapewnia im właśnie sieć aniołów biznesu. Z kolei przedsiębiorcom zapewnia ona szkolenia, indywidualne doradztwo, pomoc w dopracowaniu projektu oraz możliwość przedstawienia swojego pomysłu inwestorom indywidualnym.

PSAB-I jest organizacją non-profit, która powstała w 2010 roku. Jest ona finansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - poddziałanie 3.3.1

Co oferujemy?

Głównym celem merytorycznym PSAB-I jest kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych, innowacyjnych przedsięwzięć. Założeniem projektu „Ponadregionalna Siec Aniołów Biznesu – Innowacja” jest więc stworzenie platformy/struktury, która umożliwia szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty, na którą składają się:

 • Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów, posiadających duży potencjał efektywnego wdrożenia, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50tys. – 1mln. zł;

 • Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych aktywnym wspieraniem swoim doświadczeniem, czasem, umiejętnościami i kontaktami firm we wczesnych fazach rozwoju;

 • Organizacja konferencji poświęconych inwestycjom kapitałowym oraz informacyjno-naukowych skierowanych zarówno do przedsiębiorców jaki i inwestorów;

 • Organizacja kompleksowych szkoleń z zakresu pozyskiwania zewnętrznego kapitału dla przedsiębiorców;

 • Wstępna weryfikacja nadesłanych biznes planów dotyczących projektów (ewentualnie pomoc w ich tworzeniu);

 • Dopasowanie projektu do oczekiwań potencjalnych inwestorów oraz prezentacja projektu;

 • Organizacja i bezstronne wsparcie negocjacji pomiędzy projektodawcami oraz potencjalnymi inwestorami;

 • Wsparcie prawne etapu podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy projektodawcą, a inwestorem bez ingerencji w warunki współpracy pomiędzy stronami umowy.

 • Kojarzenie aniołów biznesu z przedsiębiorcami poszukującymi kapitału dla swoich projektów;

 • Publikacja analiz, ekspertyz oraz raportów dotyczących polskiego i światowego rynku finansowania zewnętrznego, w tym kapitału ryzyka;

 • Promowanie idei sieci aniołów biznesu poprzez seminaria, konferencje, publikacje naukowe

Czego szukamy?

W obszarze zainteresowania inwestorów zrzeszonych w Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu znajdują się przede wszystkim innowacyjne projekty we wczesnych fazach rozwoju, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50tys. – 1mln.zł. Jednak czynnikiem kluczowym dla naszych inwestorów jest, obok perspektywicznych produktów/usług oraz oczekiwanej wysokiej stopy zwrotu, silny zespół. Anioły biznesu podejmują decyzje o wejściu kapitałowym samodzielnie i subiektywnie. Chcą pracować z pasjonatami, ludźmi stawiającymi sobie ambitne cele i wytrwale je realizującymi. Wierzą, że to oni stanowią gwarancję sukcesu firmy i przy odpowiednim wsparciu ze strony inwestora na pewno go osiągną. Aniołowie biznesu są zainteresowani projektami skalowalnymi, ambitnymi i posiadającymi realne przewagi nad konkurencją. Ważne jest również to, aby oferowane produkty/usługi spełniały realne potrzeby klientów.

Portfolio:

 • Standarder.plwww.standarder.pl – świadczy usługi w zakresie outsourcingu usług audytu wewnętrznego oraz standaryzacji informacji i procedur zarządzania.
 • Masterformwww.masterform.pl - przedsiębiorstwo zajmujące się seryjną obróbką części maszyn i urządzeń
 • Biogazownie celulozowe - wdrożenie technologii oczyszczania gazów popirolitycznych powstających w wyniku zgazowania surowców opratych o celulozę/ słomę, drewno, makulaturę itp. W celu napędzania zespołów prądotwórczych
 • Makpol - www.makpol-recykling.pl – produkcja nowej jakości paliwa opałowego wytwarzanego z surowców wtórnych
 • ScanX – Sieć Centrów Obrazowania Medycznego wykonywanego przy użyciu aparatów Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego przewyższające dotychczas stosowane techniki pod względem jakości uzyskiwanych wyników, możliwości transmisji obrazów diagnostycznych bezpośrednio do odbiorców, dostępności dla pacjenta.
 • Dobra Nasza – www.dobranasza.pl – przedsiębiorstwo z branży mediowej, realizujące kompleksowe projekty obejmujące zakres od kampanii reklamowych, poprzez drobne projekty ATL i BTL aż do marketingu wirusowego.

Zespół:

Centrala – region śląski:

Przemysław Jura – koordynator projektu
Ewelina Hutmańska
Emilia Zwiewka
Dominik Kołodziej
Justyna Dzierżęga
Grzegorz Nocoń
Tomasz Sucheta
Szymon Szawerna
Kinga Steczkiewicz

Region mazowiecki:

Radosław Boguski
Iwona Buzak
Emilia Ratuska
Ewa Dąbrowska

Region podlaski:

Łukasz Siemieniuk
Anna Poźniak

Region lubuski:

Sergiusz Borysławski
Stanisław Owczarek
Miłosz Mleczkowski
Michał Rzepecki
Tomasz Molski
Agnieszka Zabrzeska

Region dolnośląski:

Tomasz Niciak
Kamila Kocjan
Rafał Pałgan

Adres:

 • Centrala: ul. Warszawska36, 40-010 Katowice
 • Region mazowiecki: ul. Żurawia 6/12, pok. 430, 00-503 Warszawa
 • Region podlaski: ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki
 • Region lubuski: ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • ul. Osadnicza 4, 65-785 Zielona Góra
 • Region dolnośląski: ul. Ostrowskiego 30, pok. 140, 53-238 Wrocław

Telefon:

Centrala: (32) 601-22-69
Region mazowiecki: (22) 420-32-58

E-mail: Biuro@ines.org.pl