Mimo spowolnienia gospodarczego eCommerce nadal prężnie się rozwija. Na taki stan rzeczy wpływają bez wątpienia postawy, jakie wobec prowadzenia działalności przyjmują właściciele sklepów internetowych.

Segmentacja rynku przygotowana przez Cube Research w badaniu “Co nakręca eCommerce?”, pokazuje, że 41% rynku zajmują ZDOBYWCY, pragnący aby ich sklep stał się najlepszy w branży. Właściciele sklepów internetowych mają bardziej śmiałe i dalekosiężne wizje niż przedstawiciele tradycyjnych small biznesów, ankietowani przez Fundację Kronenberga, gdzie ZDOBYWCY stanowili tylko 11%.

28% eSklepów znalazło się w segmencie AKTYWNI, który stanowią właściciele chcący rozwijać sklep w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. W branży tradycyjnych przedsiębiorstw, AKTYWNI to 40% badanych. Kolejne segmenty wśród sklepów internetowych to NAŚLADOWCY – podpatrujący rozwiązania konkurencji – stanowiący 22% badanych (w tradycyjny biznesie 8%), oraz PASYWNI, którym wystarczy zachowanie status quo, gdyż sklep nie jest dla nich całym życiem - 8% sklepów (w tradycyjnym biznesie ten segment stanowi aż co czwarta firma - 25%).

Ostatni segment NA WYLOCIE to tylko 1% eCommerce. Stanowią go właściciele sklepów, którzy postawili na swoim biznesie krzyżyk i planują przestawić się na innego rodzaju działalność. Co ciekawe, w tradycyjnym biznesie do tego segmentu należy więcej niż co dziesiąty przedsiębiorca (11%).

Nasze badania pokazują, że rynek eCommerce w Polsce ciągle jeszcze jest w młodzieńczej, pełnej energii fazie rozwoju – twierdzi Michał Berezowski z Cube Research, firmy która przeprowadziła projekt. W świetle raportu, właściciele sklepów internetowych na tle kierujących tradycyjnymi firmami są bardziej entuzjastyczni i optymistyczni. Mniej obawiają się o swój biznes, tworzą bardziej ambitne plany i nie zrażają się pojawiającymi się trudnościami.

W badaniu wzięły udział 463 sklepy internetowe, wylosowane spośród ponad 9 tys. sklepów. Struktura firm, które wzięły udział w badaniu odpowiada strukturze eCommerce w analogicznych projektach przeprowadzonych w Polsce. Termin badania: 27 maj – 6 czerwca 2013. Metoda: ankieta CAWI ( badanie online). Wykorzystano dane: „Mikroprzedsiębiorczość w Polsce” badanie zrealizowane na zlecenie Fundacji Kronenberga przy CitiHandlowy.

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)