Krakowski Park Technologiczny
... ... ...
...

Krakowski Park Technologiczny

Inkubatory

Nazwa: Krakowski Park Technologiczny Strona

www: www.kpt.krakow.pl

Rodzaj: Inkubator Technologiczny/Centrum Innowacyjności

Opis: Odpowiedzią Krakowskiego Parku Technologicznego na cywilizacyjne wyzwania jutra jest Małopolski Park Technologii Informacyjnych. MPTI będzie ośrodkiem rozwoju nowych pomysłów i technologii. Klastrem firm z sektora ICT. Miejscem testowania idei otwartych innowacji. Platformą współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych. Ośrodkiem działającym na potrzeby inteligentnego miasta przyszłości.

Kontakt: Łukasz Cieśla, Daniel Zadęcki

Telefon: (12) 640-19-50

E-mail: lciesla@kpt.krakow.pl; dzadecki@kpt.krakow.pl