PFR Ventures szuka funduszy venture capital, które wezmą udział w programie PFR Biznest lub PFR Otwarte Innowacje i zgarną kapitał z puli 600 mln złotych, a potem wesprą finansowo i merytorycznie obiecujące polskie startupy.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

PFR Ventures dysponuje kwotą 2,5 mld złotych, którą na przestrzeni pięciu lat zainwestuje w polskie fundusze venture capital, wspierające rodzime startupy na różnych etapach rozwoju. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). Sylwetki wyłonionych funduszy VC można stopniowo poznawać na portalu startup.pfr.pl.

Obecnie PFR Ventures prowadzi nabór do dwóch funduszy:

1. PFR Biznest

PFR Biznest FIZ to fundusz funduszy, który inwestuje w startupy za pośrednictwem funduszy koinwestycyjnych i współpracujących z nimi aniołami biznesu. Budżet PFR Biznest to 258 mln złotych, z czego do zainwestowania w kolejne fundusze venture capital pozostało jeszcze 134 mln zł.

– W przypadku aniołów biznesu ważny jest nie tylko kapitał, jaki wnoszą do spółki, ale także bogate doświadczenie w rozwijaniu spółek oraz rozbudowane sieci kontaktów. Zaangażowanie doświadczonych inwestorów zwiększa szanse sukcesu przedsięwzięcia – mówi Marcin Nowak, manager inwestycyjny w PFR Biznest.

Zadaniem aniołów biznesu będzie więc dostarczanie spółkom portfelowym tzw. „smart money”, by ostatecznie osiągnąć cel, jakim jest zwiększenie zakresu finansowania i skali działalności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, będących na wczesnych etapach rozwoju.

Wśród funduszy, które już zdecydowały się na współpracę z PFR Biznest FIZ są:

Zgłoś swój zespół do 3.10 i utwórz fundusz VC razem z PFR Biznest. Wnioski składać można za pośrednictwem tej strony.

2. PFR Otwarte Innowacje

PFR Otwarte Innowacje to fundusz funduszy skierowany do funduszy VC inwestujących w spółki  z sektora MŚP, które realizują projekty technologiczne w formule otwartych innowacji i potrzebują inwestycji powyżej 5 mln zł. Kapitał, który pozyskają, będą mogły przeznaczyć między innymi na zdobycie certyfikatów potwierdzających wyniki prac B+R, na budowę wersji demonstracyjnej lub prototypu produktu, kontynuację prac B+R i wdrożenie wyników tych prac.

Budżet PFR Otwarte Innowacje to 421 mln złotych, z czego do zainwestowania w kolejne fundusze venture capital pozostało jeszcze 230 mln zł. – Fundusze wspierane przez PFR Otwarte Innowacje będą mogły funkcjonować również w modelu koinwestycyjnym, który pobudza inwestycje dużych przedsiębiorstw w innowacyjne technologicznie startupy z własnej branży. Nasz program pozwala łączyć ten kapitał z środkami funduszy VC – mówi Rozalia Urbanek, manager inwestycyjny w PFR Otwarte Innowacje.

Wśród funduszy, które już zdecydowały się na współpracę z PFR Otwarte Innowacje są:

  • APER Ventures

  • Montis Capital

Zgłoś swój zespół do 30.09 i utwórz fundusz VC razem z PFR Otwarte Innowacje. Wnioski składać można za pośrednictwem tej strony.

PFR Ventures utworzyło pięciu programów, w ramach których działa już 13 nowo powstałych funduszy. Pełną listę znajdziecie na stronie PFR Ventures, a szczegółowe opisy zaczynają stopniowo pojawiać się na portalu startup.pfr.pl. Do tej pory ukazały się sylwetki:

Komentarze (0)