27
20 czerwca, 10:00

Warsztaty z automatyzacji procesów biznesowych (RPA)

Chcesz dowiedzieć się: w jaki sposób zautomatyzować powtarzalne i monotonne czynności dzięki wykorzystaniu robotów (RPA - Robotics Process Automation)? czym jest RPA i jak praktycznie można je wykorzystać? jakie możliwości i zastosowania może mieć w Twojej firmie? ile przynosi oszczędności? jak wdrożyć program pilotażowy?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty, w trakcie których dowiesz się, w jaki sposób przekazać robotom wykonywanie powtarzalnych i rutynowych działań, a potencjał pracowników wykorzystać do bardziej skomplikowanych i innowacyjnych zadań.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Na udziale w warsztatach najbardziej skorzystają osoby, które zajmują się optymalizacją kosztów i usprawnianiem procesów w firmach, czyli m.in.: CEO, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. IT, kierownicy ds. finansowych, osoby zarządzające działami Lean czy Business Excellence.

Kilka faktów o Robotics Process Automation (RPA)

Wyobraź sobie, że zamiast człowieka przed komputerem siedzi robot, który nigdy nie jest zmęczony, pracuje 7 dni w tygodniu i nie popełnia błędów. Tak najprościej można opisać to czym jest RPA. Jak pokazują najnowsze raporty, 90% dostawców usług biznesowych planuje wdrożyć takie rozwiązanie w ciągu najbliższego roku. Wprowadzenie rozwiązań RPA to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale też zmniejszenie ilości pojawiających się błędów. RPA to obecnie najbardziej obiecujący trend w rozwoju aplikacji automatyzujących procesy biznesowe, służący do zarządzania interfejsem wielu aplikacji (m.in. CRM, ERP, SAP, aplikacji webowych czy pakietu Office). Dzięki wprowadzeniu RPA firma jest w stanie ograniczyć koszty obsługi praktycznie każdego procesu o 2/3. Automatyzacja poprawia zarządzanie powtarzalnymi zadaniami, redukując błędy o 21%. Przewiduje się, że do 2020 roku 40% rozliczeń księgowych będzie zautomatyzowanych.

Agenda spotkania:

 • 10:00 - Rejestracja uczestników,
 • 10:15 - Rozpoczęcie spotkania, 
 • 10:20 - Co to jest RPA - przykłady zastosowania w biznesie, 
 • 11:00 - Jak RPA wykorzystywane jest przez duże firmy, 
 • 11:40 - 12:00 - Przerwa kawowa, 
 • 12:00 - 14:00 - Warsztaty w grupach 
 • 14:00 - Lunch

Po warsztatach będziesz potrafić:

 • odróżnić RPA od innych narzędzi automatyzacji,
 • skalkulować oszczędności jakie przyniesie Ci wdrożenie RPA,
 • zaplanować strategię wdrożenia automatyzacji w Twojej firmie,
 • posiądziesz wiedzę, dzięki której unikniesz błędów, które mogła popełnić Twoja konkurencja wdrażając RPA, 
 • stworzyć plan pilotażowego projektu Robotics Process Automation, 
 • lepiej wykorzystać potencjał Twoich pracowników, uwalniając ich od wykonywania monotonnych zadań.

Rejestracja na stronie Evenea: https://warsztatyrpakrakow.evenea.pl/. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji i odrzucenia zgłoszeń osób, których profil zawodowy nie będzie zgody z tematyką wydarzenia.

W ramach RPA Polan Tour będziemy jeszcze w: Gdańsku - https://warsztatyrpagdansk.evenea.pl/ Warszawie - https://warsztatyrpawarszawa.evenea.pl/.