Dobry Start

Warszawa

Brain Embassy, Aleje Jerozolimskie 181B
13 października, 10:00

Dobry Start

13 października 2017 roku w Warszawie inaugurujemy nasz projekt dla młodych przedsiębiorstw z Mazowsza. Celem projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” jest poprawa warunków do rozwoju mazowieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki dostarczeniu prostych i wysoko specjalistycznych usług doradczych.

Usługi są dla przedsiębiorców bezpłatne, a naszym planowanym efektem jest udzielenie wsparcia 25 przedsiębiorcom. Projekt skierowany jest do młodych firm z województwa mazowieckiego, działających na rynku nie dłużej niż dwa lata.

Program wydarzenia

  • 10.00 - 10.10 Powitanie uczestników, wprowadzenie 
  • 10.10 - 10.40 Założenia projektu: zasady, terminy, zakres wsparcia, korzyści 
  • 10.40 -11.10 Czym zajmuje się broker technologii, czyli szansa dla młodych start-upów: Paweł Przybyszewski – BT Progress 
  • 11.10 -11.30 Case study: spółka K82 – Karol Leszczyński 
  • 11.30 - 11.50 Przerwa kawowa 
  • 11.50 - 12.20 Czego oczekują inwestorzy od startujących firm – Piotr Koral z Investin Sp. z o.o. 
  • 12.20 - 13.00 Możliwości dotacyjne dla młodych firm – Dorota Bienias – Fundacja CI FIRE 
  • 13.00 - 13.30 Obiad 
  • 13.30 - … Rozmowy, konsultacje, networking

Prelegenci

Paweł Przybyszewski jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Doświadczony mentor i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Piotr Koral: Ekspert z zakresu doboru partnerów inwestycyjnych do start-upów technologicznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, w sektorze kultury, w branży usługowej i nieruchomości), w tym opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen oraz wieloletni zastępca dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i koordynator licznych projektów, w tym międzynarodowych.

Dorota Bienias: Menadżer ds. rozwoju w CI FIRE, przedtem w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Koordynowała „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., dzięki któremu podpisano ponad 1000 kontraktów handlowych na minimum 500 mln złotych. Organizowała i realizowała program wsparcia inwestycyjnego i doradczego dla parków technologicznych, przemysłowych oraz inkubatorów technologii, którego efektem było zrealizowanie 91 projektów, blisko 1 mld inwestycji, wsparcie powstania i rozwoju ponad 40 podmiotów.

Cel projektu Celem projektu „Centrum Innowacji FIRE dla wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstw” jest poprawa warunków do rozwoju mazowieckich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki dostarczeniu prostych i wysoko specjalistycznych usług (od doradczych po wsparcie rzecznika patentowego). Planowane rezultaty Planowanym efektem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci usług doradczych 25 przedsiębiorcom. Dla kogo?

Projekt skierowany jest do młodych firm z województwa mazowieckiego, działających na rynku nie dłużej niż dwa lata. Zgłoszenia Wystarczy imię i nazwisko przesłane na e-mail: kontakt@innowacje.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2017. 

O projekcie www.innowacje.org.pl/pl/centrum-innowacji-fire-dla-wczesnej-fazy-rozwoju-przedsiebiorstw/