Co miasto Kraków obecnie robi dla startupów? Dlaczego powinienem właśnie w nim stworzyć swój biznes? Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców? Na te pytania odpowiedziała nam Kinga Sadowska z Urzędu Miasta Krakowa.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

fot. Fotolia

Prezentujemy czwartą część naszego cyklu artykułów o polskich startupowych miastach. Dotychczas przedstawiliśmy co urzędy miast Poznania, Gdańska i Wrocławia robią dla startupowców. Tym razem poprosiliśmy Kingę Sadowską, przedstawicielkę Urzędu Miasta Karkowa o pochwalenie się co stolica województwa małopolskiego zrobiła dla startupowców i czym w przyszłości zachęci ich do rozwijania biznesu właśnie w tym mieście.

Co miasto Kraków obecnie robi dla startupów?

Miasto Kraków jako pierwsze w Polsce nie czekając na unormowania prawne wprowadziło praktycznie w życie zasadę „jednego okienka” dla przedsiębiorców. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, czyli krakowskie „jedno okienko” powstało 1.10.2004 r. w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki powstaniu POP krakowscy przedsiębiorcy w jednym miejscu, w komfortowych warunkach mogą załatwić większość czynności ewidencyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności udawania się do innych urzędów i instytucji. Rozbudowana jest także część informacyjna POP. Przedsiębiorcy krakowscy bez ponoszenia dodatkowych opłat mogą otrzymać informacje o procedurach administracyjnych dotyczących przedsiębiorców, o instrumentach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz o przeznaczonych dla nich środkach z Unii Europejskiej.

Rozszerzone zostały ponadto usługi informacyjne. W POP-ie funkcjonuje teraz nowe stanowisko - konsultacyjne/doradcze, gdzie osoby prowadzące lub planujące własny biznes uzyskają przydatne informacje. Dotyczą one m.in.: źródeł finansowania działalności gospodarczej (także ze środków Unii Europejskiej), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, doradztwa i asysty w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dlaczego powinienem właśnie w Krakowie stworzyć swój biznes?

Urząd Miasta Krakowa stara się wspierać rozwój przedsiębiorczości, w tym powstawanie i rozwój nowych firm, poprzez realizację celów i działań zapisanych w Krakowskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

Program zawiera zapisy dotyczące współpracy Miasta z działającymi i nowo powstałymi Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, oraz z instytucjami działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Współpraca owa opiera się na działaniach informacyjno – promocyjnych, przede wszystkim na:

  • upowszechnianiu informacji na stronie msp.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
  • upowszechnianie informacji w informatorze dla przedsiębiorców „msp.krakow.pl”.

Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach znaczne środki z funduszy europejskich przeznaczono właśnie na zakładanie nowych firm. Dysponowaniem tych pieniędzy zajmowały się przede wszystkim przeznaczone ku temu instytucje jak MARR czy PARP. W związku z tym rola Miasta polegała na upowszechnianiu informacji na temat funkcjonujących funduszy, oraz możliwości i sposobów korzystania z nich.

Otwieraniu nowych firm służy także realizowany przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie program „Różne drogi - jeden cel” opierający się na dofinansowaniu na zakładanie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, po uprzednim przeszkoleniu ich mającym przygotować przyszłych przedsiębiorców.

Korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w Krakowie wpływać może z pewnością rozbudowane zaplecze naukowo techniczne, umożliwiające krakowskim przedsiębiorcom rozwój pod względem innowacyjności. Niebagatelne znaczenie mają także specyficzne dla naszego miasta czynniki, jak duża ilość uczelni i szkół wyższych czy atrakcyjność turystyczna miasta.

Co Urząd Miasta planuje w najbliższym czasie zrobić dla startupowców?

W bieżącym roku przeprowadzona zostanie aktualizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta. Oparta zostanie ona m.in. o konsultacje z środowiskami przedsiębiorców i instytucji wspierania biznesu. Jeśli wyrażą one potrzebę wzmocnienia działań na rzecz zakładania nowych firm, zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu aktualizacji.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze (0)