Francja jest trzecim co do wielkości zagranicznym inwestorem w Polsce i jednym z największych pracodawców. 87% przedsiębiorców jest zadowolonych z dotychczasowych efektów swoich inwestycji, a aż 97% poleciłoby nasz kraj, jako miejsce do rozwoju biznesu firmom zagranicznym, nieobecnym jeszcze na naszym rynku.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

W 2012 roku skumulowana wartość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) Francji w Polsce wyniosła blisko 90 mld zł (21,9 mld €), co stanowiło 12% ogółu BIZ w naszym kraju.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Najlepiej ocenianym aspektem polskiej atrakcyjności inwestycyjnej jest sytuacja gospodarcza, a obszary wymagające największych zmian to infrastruktura i sektor publiczny, gdzie głównymi problemami są brak przejrzystości przepisów oraz stabilności systemu podatkowego i prawnego. Francuscy przedsiębiorcy zwracają także uwagę na poziom biurokracji oraz interwencje państwa w działalność biznesową.

Prawie wszystkie firmy (96%) pozytywnie oceniają lokalizację geograficzną Polski.

7 na 10 przedsiębiorców pozytywnie ocenia atrakcyjność siły roboczej w Polsce. Jakość kadry menedżerskiej i pracowników umysłowych z doświadczeniem jest częściej uznawana za atrakcyjną niż jej dostępność. Firmy francuskie są szczególnie zadowolone z poziomu edukacji pracowników w Polsce – pozytywnie oceniło ją aż 71% respondentów.

W 2012 roku w Polsce obecnych było już 1349 firm francuskich, w których kapitał posiadało 1757 francuskich udziałowców. Francja jest w Polsce także jednym z najważniejszych zagranicznych pracodawców - liczba pracowników zatrudnionych w firmach francuskich szacowana jest na 200 tys.

Francuski kapitał jest zaangażowany głównie w branże:

  • Przetwórstwo przemysłowe
  • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
  • Informacja i komunikacja
  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną
  • Budownictwo
  • Transport i gospodarka magazynowa
  • Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Aż 64% respondentów deklaruje, że w ciągu trzech najbliższych lat zwiększy skalę inwestycji w Polsce. Co czwarta firma chce otworzyć nowe biuro lub oddział, a kolejne 25% zdecyduje się na inne inwestycje takie jak rozbudowa istniejących magazynów, fabryk i punktów sprzedaży, wejście na nowe rynki oraz inwestycje w e-commerce.

Wartość towarów eksportowanych do Francji w 2013 roku wynosiła 35,7 mld zł, co stanowiło 6% łącznego eksportu Polski. Wiodące rodzaje sprzedawanych produktów to sprzęt elektryczny i RTV, maszyny i urządzenia mechaniczne, pojazdy (inne niż kolejowe) i części do nich, meble i wyposażenie domu, guma i kauczuk oraz wyroby z nich. Mniejszą wartość ma import towarów z Francji do Polski. W rezultacie nadwyżka w obrotach handlowych wynosi już ponad 11 mld zł.

Infografika zawierająca szczegółowe dane: www.kpmg.com

Źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)