Jak powinniśmy wspierać mikroprzedsiębiorstwa wysokich technologii? Czy mają one potencjał, aby wejść na rynki zagraniczne? Czego brakuje polskim, młodym i ambitnym przedsiębiorstwom, aby ze skali krajowej przedostać na rynek globalny? O tym chcą porozmawiać uczestnicy debaty, która odbędzie się czwartego listopada.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

W siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie, 4 listopada ma odbyć się debata, w której zaproszeni eksperci będą rozmawiać na temat możliwego rozwoju młodych przedsiębiorstw, w tym startupów. Do miana MAPu zaliczają firmy do 3 lat funkcjonowania, które wchodzą w fazę przyspieszonego wzrostu oraz działają w obszarach wysokich technologii, takich jak m.in. farmaceutyka, optyka, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz produkcja statków powietrznych i kosmicznych.

Stań się gazelą biznesu

Organizatorzy wydarzenia chcą też przyczynić się do rozwoju zainteresowanych firm. Dlatego stworzyli program szkoleniowo-badawczy MAPIT, w ramach którego, przedsięwzięcia z obszaru wysokich technologii poznają metody i narzędzia pozwalające efektywniej rozwijać się i stać się „gazelami” biznesu. Projekt „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw” ma na celu wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia młodych przedsiębiorstw, które posiadają potencjał do szybkiej ekspansji.

W projekcie mają wziąć udział właściciele i menedżerowie zarządzający mikroprzedsiębiorstwami z sektorów wysokich technologii, a także inne osoby, które mają realny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz trwałość wprowadzonej zmiany. Projekt zakłada, że właściciele firm, którzy dotychczas prowadzili swój biznes intuicyjnie, a tylko czasami korzystali z pojawiających się szkoleń, dzięki wiedzy szkoleniowej i doświadczeniom PRP w sposób uporządkowany i nowoczesny, będą mogli zarządzać firmą i jej wzrostem. Udział w programie jest bezpłatny.

Born global

Celem szkoleń będzie przekazanie wiedzy na temat zasad zarządzania firmami szybkiego wzrostu i przedsiębiorstwami typu born global, a także możliwości ich finansowania. Szkolenia mają stanowić element procesu doradztwa realizowanego przez ekspertów Pracodawców RP. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu„MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”? Uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

  1. Zatrudniać od 2 do 9 pracowników. 
  2. Jego firma musi mieć obroty roczne lub sumę bilansową nieprzekraczającą 2 000 000 EUR. 
  3. Działalność musi być zarejestrowana w Polsce, mieć możliwość otrzymania pomocy de minimis. 
  4. Powstać po 31 grudnia 2009 roku i działające min. 3 miesiące. 
  5. Działać w branży wysokich technologii w przetwórstwie przemysłowym oraz usługach

Jeśli chcesz rozwinąć swoje umiejętności i spełniasz powyższe wymagania, zgłoś się do programu za pomocą tego formularza. Po więcej informacji na temat debaty i szkoleń „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw” zapraszamy tutaj.

Patronatem honorowym szkolenie objęły takie instytucje, jak: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Portal Innowacji (PI), Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Sharp, Foundation for Strategic Competence Development (FSCD), Centrum Badań i Innowacji, Moiseum, Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, Człowiek i Technologie, Kosmos Production i Crowd Funding.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Komentarze (0)