Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisały umowę, na mocy której NCBR dofinansuje kwotą 11 milionów złotych stworzenie nowoczesnej platformy, która pozwoli na skrócenie łańcucha pośredników na linii rolnik – konsument.

Umowa została podpisana w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG, którego celem jest wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. W ramach tego programu strategicznego, NCBR realizuje założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie wyzwań rozwojowych, obejmując swoim zakresem przeciwdziałanie pułapkom średniego dochodu i przeciętnego produktu, braku równowagi, pułapkę demograficzną oraz słabości instytucji.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

– GOSPOSTRATEG jest programem skierowanym do jednostek naukowych i instytucji realizujących politykę rozwojową. Ma na celu opracowanie oraz wdrożenie krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Poprzez organizowane konkursy chcemy wesprzeć prowadzenie badań społeczno-gospodarczych oraz wdrożenie konkretnych, niezbędnych do rozwoju gospodarczego rozwiązań. Projekt KOWR odpowiada na konkretne potrzeby polskich rolników – liczymy, że jego realizacja pomoże stymulować rynek i zwiększać opłacalność zwłaszcza producentom – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na mocy umowy KOWR, lider konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, stworzy nowatorską platformę, która dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, jak sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe, pozwoli na szybszą oraz tańszą sprzedaż produktów rolno-spożywczych. Wypracowane w projekcie rozwiązania wspomogą ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, a także ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty. To także szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie potencjału sprzedaży produktów na rynkach UE oraz światowych.

W praktyce Platforma Żywnościowa będzie elektroniczną giełdą, za pomocą której i rolnicy indywidualni, i grupy producentów, i inne podmioty z sektora rolno-spożywczego, będą miały możliwość zawierania kontraktów i sprzedaży towarów na równych, przejrzystych zasadach. Uruchomienie platformy planowane jest na rok 2020.

Komentarze (0)