Dla wszystkich, których pasjonuje chemia, biotechnologia, IT; mają pomysł i unikalne know-how uruchomiliśmy usługę, dzięki której autorzy oryginalnych i nowoczesnych przedsięwzięć mają szansę na pozyskanie nawet 600 000 zł i wsparcie ekspertów w realizacji swojego innowacyjnego pomysłu. Startuje InQbator Seed!

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Etapy realizacji projektu:

1. Rekrutacja – aplikować do projektu mogą studenci, absolwenci, doktoranci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, grupy projektowe (liczące maksymalnie 5 osób) oraz przedsiębiorcy (UWAGA: realizacja pomysłu nastąpi w ramach powołanej w tym celu spółki celowej). Terminy: rekrutacja trwa od 5 do 30 marca 2012 roku.

2. Preinkubacja – dla 10 najciekawszych projektów zostanie sporządzony profesjonalny biznesplan zawierający analizę rynku oraz model biznesowy wraz z wyceną planowanego przedsięwzięcia. W ramach tego etapu, dla pomysłów z branży biotechnologicznej i chemicznej przewidziana jest także faza laboratoryjna.

3. Inkubacja – wsparcie kapitałowe dla wybranych Pomysłodawców może wynieść maksymalnie 600 000 zł. Dokapitalizowane przedsiębiorstwa będą pod stałą opieką InQbatora PPNT FUAM. Monitoring nowo utworzonego przedsięwzięcia będzie dotyczyć zarówno realizacji biznesplanu i sytuacji finansowej, jak i będzie obejmował bieżące wsparcie w prowadzeniu biznesu.

4. Wyjście kapitałowe nastąpi w okresie nie dłuższym niż 10 lat od dokapitalizowania danego podmiotu. Sposób wyjścia z inwestycji będzie ustalany indywidualnie z danym Pomysłodawcą na podstawie opracowanej strategii inwestycyjnej.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegóły: www.inqbator.pl/InQbatorSeed

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)