Inkubator Obserwatorium Zarządzania, jednostka specjalizująca się w wejściach kapitałowych w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju, przeprowadziła niedawno dwa nabory pomysłów na biznes. W ciągu trzech miesięcy wpłynęło do nas ponad 700 pomysłów na biznes. Na podstawie tej grupy podejmujemy próbę zobrazowania Portretu Pomysłodawcy.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Wśród Pomysłodawców dominują mężczyźni, otrzymaliśmy od nich 3 razy więcej projektów przedsięwzięć  w stosunku do kobiet. Najwięcej pomysłów na biznes zgłaszają osoby w wieku 24-27 lat. Biorąc pod uwagę wszystkich, którzy zgłosili się do Inkubatora Obserwatorium Zarządzania – średnia wieku tej grupy wynosi 32 lata. Najmłodszy nasz Pomysłodawca ma 18 lat, a najstarszy 64. Zgłaszający pomysł to przeważnie osoby posiadające wykształcenie wyższe, posiadający doświadczenie zawodowe, a co 2 osoba deklaruje min. roczne doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa.Wśród Pomysłodawców dominują osoby z obszaru województwa mazowieckiego. Kolejne grupy pochodzą ze śląska, małopolski, wielkopolski oraz dolnego śląska. Bardzo małą grupę stanowią pomysły ze wschodnich terenów Polski. Najmniejszą liczbę zgłoszeń otrzymaliśmy z województwa świętokrzyskiego.

Pomysłodawcy najchętniej chcą zakładać przedsiębiorstwa o krajowym zasięgu działania. Co piąta osoba myśli o rynku światowym, a co 7 o rynku europejskim. Widoczny jest tu trend wyjścia z produktami i usługami poza granice naszego kraju i budowania globalnego start-up’u.Wśród zgłoszeń dominują projekty wyłącznie w fazie pomysłu, co 9 Pomysłodawca deklaruje budowanie prototypu, a co 12 jego posiadanie. Większość pomysłów na biznes potrzebuje maksymalnie 3 miesięcy, aby wprowadzić produkt/usługę na rynek. Natomiast 9% informuje, iż działalność komercyjną mogliby rozpocząć dopiero po roku czasu, od założenia spółki.

Podsumowując powyższe dane, statystyczny Pomysłodawca to młody człowiek, w wieku ok. 25 lat, posiadający wyższe wykształcenie i pochodzący zazwyczaj z terenów Mazowsza. Posiada 1-3 letnie doświadczenie zawodowe, ale stawia kroki w kierunku własnej firmy. Mając nietuzinkowy pomysł na biznes szuka wsparcia kapitałowego na jego realizacje oraz stara się o silnego partnera w biznesie.

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)