... ... ...

Adiuvo - przełomem w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań w biotechnologii i medycynie

Dodane

01-06-2012

Adam Łopusiewicz

Adiuvo Investment Fund to fundusz zalążkowy (seed capital fund), który dokona systematycznego screeningu i ewaluacji innowacyjnych pomysłów w dziedzinie biotechnologii i urządzeń medycznych (medical devices) rozwijanych w polskich instytutach naukowych i uczelniach. Został powołany wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, a poziom kapitalizacji wynosi 40 milionów złotych.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Adiuvo po łacinie znaczy wspierać/pomagać i taka jest filozofia powstającego funduszu – stworzenie i doinwestowanie firm rozwijających projekty innowacyjne na wczesnym etapie w formule wzajemnego wsparcia i współpracy naukowców, zespołu zarządzającego i doświadczonych inwestorów. Jego celem jest wypełnienie luki w procesie finansowania rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów naukowych w obszarze life science. W przekonaniu zarządzających funduszem i jego inwestorów tylko model kooperacji i wzajemnego wsparcia instytucji naukowo-badawczych i akademickich, doświadczonych zarządzających i inwestorów, którzy akceptują odpowiedni poziom ryzyka daje szansę sukcesu w komercjalizacji projektów z dziedziny biomedycyny i nauk przyrodniczych.

Adiuvo został powołany na okres 8 lat, a jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 3-4 lat, z zakładaną minimalną średnioroczną stopą zwrotu dla całego funduszu na poziomie 10%. W sumie zainwestuje w ponad 10 projektów, aktywnie wspomagając swoje spółki portfelowe w przygotowaniu i realizacji strategii działania. Zakres terytorialny obejmie całe terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Kapitał Funduszu Adiuvo pochodzi od inwestorów krajowych. Połowę kapitału zadeklarował KFK ze środków otrzymanych ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. W procesie aplikowania i tworzenia funduszu aktywnie włączona była kancelaria prawna Leśniodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

- Adiuvo jest jedynym z 15 funduszy w portfelu KFK specjalizującym się wyłącznie w projektach z dziedziny biotechnologii. Zarządzający funduszem Marek Orłowski posiada dogłębną i mocno wyspecjalizowaną znajomość branży i biznesu, co poparte jest wcześniejszymi, licznymi sukcesami inwestycyjnymi. Kiedy tak doświadczony, wysokiej klasy menadżer inwestuje własny kapitał oraz wiedzę w przedsięwzięcie, jest to gwarancją zbudowania wartościowego portfela inwestycyjnego. Jestem przekonany, że kierowany przez Marka Orłowskiego fundusz odegra istotną rolę na polskim rynku venture capital – powiedział Piotr Gębala, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego.

- W procesie tworzenia funduszu Adiuvo musieliśmy odpowiedzieć na oczekiwania prawne z jednej strony inwestora prywatnego zorientowanego na akceptację większego ryzyka, a z drugiej KFK, czyli podmiotu operującego środkami publicznymi. Ten mariaż dwóch światów i stworzenie ram prawnych wzajemnej współpracy był jednym z większych wyzwań zespołu doradztwa korporacyjnego, którym kieruję - powiedział Krzysztof Laskowski, Partner w kancelarii LSW odpowiedzialnej za prawną stronę projektu.

Projekty, które znajdą się w sferze zainteresowań Funduszu Adiuvo będą musiały spełnić kilka podstawowych założeń tzn. powinny być we wczesnym stadium rozwoju i opierać się na innowacyjnej technologii, która ma szansę na silne zabezpieczenie patentami. Powinny dotyczyć nowych trendów, wymagać opracowania aplikacji, certyfikacji, przeskalowania ze skali laboratoryjnej i opracowania modelu biznesowego oraz powinny być skupione wokół zespołów badawczych o silnych kompetencjach i międzynarodowej pozycji.

- Idea założenia funduszu zrodziła się z kilku obserwacji – powiedział Marek Orłowski, dyrektor zarządzający funduszem Adiuvo. - Po pierwsze rynek seed fund i transfer technologii w Polsce dopiero się rozwija i wciąż działa dość słabo. W naszym mniemaniu jest to spowodowane małym zaangażowaniem prywatnych inwestorów w inwestycje w projekty naukowe. Podstawowy powód to trudne kryteria oceny jakości innowacji oraz małe doświadczenie prywatnych inwestorów w branży biotechnologicznej czy ogólniej life-science. Inwestowanie w projekty biotechnologiczne wymaga połączenia kompetencji w wielu obszarach. Niezbędna jest nie tylko wiedza w zakresie medycyny, biologii molekularnej czy genetyki, ale również znajomość rynku usług medycznych, farmaceutycznego, wymagań i procedur certyfikacji czy trendów na międzynarodowym rynku VC specjalizujących się w biotechnologii, farmacji i technologii medycznej .Kluczowy jest ciągły screening publikacji naukowych i raportów z całego świata, które pojawiają się dosłownie codziennie. Niezwykle ważne jest śledzenie postępów w metodach badawczych i możliwościach nowoczesnych technik stosowanych w medycynie. Technologie badawcze i terapeutyczne rozwijają się niezwykle szybko i często metody badawcze stosowane powszechnie w Polsce stają się nieaktualne na świecie i są zastępowane bardziej zaawansowanymi, szybszymi, skuteczniejszymi i chętniej uznawanymi metodami nowej generacji. Ponadto na specyfikę branży związaną z postępem prac badawczo rozwojowych należy „nałożyć” ogromne tempo zmian w modelach służby zdrowia ( jak np. reforma systemu ubezpieczeń w USA ), nową filozofię instytucji płacących za usługi medyczne ( badanie ekonomiki leczenia po wprowadzeniu leku, przerzucanie ryzyka nowego wdrożenia leku na producenta, wzrost znaczenia prewencji chorób ) czy zmianę zachowań pacjentów ( jak np. serwisy społecznościowe).

Dlatego też bez skutecznego śledzenia literatury oraz budowania bliskich relacji z ośrodkami badawczymi i konsultantami-ekspertami z całego świata zbudowanie skutecznego transferu technologii i modelu inwestowania w innowacje biomedyczne jest trudne. Bardzo trudne.” ADIUVO będzie funduszem działającym podobnie do inkubatora – pomysłodawcy będą aktywnie wspomagani od strony :

  • operacyjnej poprzez nadzór zarządzających i kierowników projektów,
  • strategicznej poprzez konsultacje z otoczeniem VC i branżowym,
  • merytorycznej poprzez sieć ekspertów w kraju i zagranicą,
  • finansowej poprzez scentralizowane zaplecze księgowo-finansowe,
  • infrastrukturalnej poprzez wspólny back Office,
  • prawnej poprzez zapewnienie obsługi prawnej i pomocy w zabezpieczeniu IP.

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)