Co trzeci student, który ma pomysł na innowacyjny produkt lub usługę porzucił plan jego wdrożenia. Co drugi w ogóle nie podjął dotychczas żadnych działań, aby go urzeczywistnić. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT), większość studentów nie ma pojęcia gdzie szukać wsparcia w rozwoju ich pomysłów.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Istnieje wiele podmiotów, których celem jest pomoc studentom w rozwoju ich kariery zawodowej, rozpoczęciu własnej działalności czy znalezieniu inwestora. Jednak brakuje instytucji, która koordynowałaby działania ich wszystkich i kierowałaby studenta do odpowiedniej dla niego jednostki.

– Teoretycznie student może samodzielnie znaleźć program, inkubator czy akcelerator, który idealnie pasuje do jego pomysłu na biznes. Jednak w praktyce młodzi ludzie są bardzo zagubieni i mają duży problem z dotarciem do osób, które byłyby w stanie im pomóc – mówi Justyna Trojanowska, Menadżer Innowacji na Politechnice Poznańskiej.

Co czwarty student nie umie powiedzieć, czy na jego uczelni funkcjonuje jakakolwiek jednostka odpowiedzialna za rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej. Wśród pozostałych 75%, najbardziej znaną formą wspierania przedsiębiorczości są biura karier (93% wskazań) oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości (37% wskazań).

Badani studenci nie wypowiadają się jednak pozytywnie o akademickich biurach karier: „Wchodziłam na ich stronę, ale nic się nie dowiedziałam.” – napisała jedna z ankietowanych studentek. Inny student stwierdził: „Trzeba precyzyjnie zadawać pytania, żeby uzyskać konkretną odpowiedź.” Wskazywano też, że akademickie biura karier: „nie są rozreklamowane. Każdy wie, że gdzieś coś jest, ale gdzie…?”

Z powodu niedoboru informacji szczególnie cierpią ci studenci, którzy mają pomysł na bardzo innowacyjny biznes. Tylko 11% z nich wie o istnieniu wyspecjalizowanych instytucji do rozwijania nowatorskich pomysłów i komercjalizacji wiedzy, takich jak centra transferu technologii. Z tej niewiedzy wynika również przekonanie o przeszkodach stojących na drodze do zrealizowania planów, czyli: braku dostępu do kapitału (29,6%) i niewystarczającego doświadczenia (20,4%).

– Te przekonania są dalekie od rzeczywistości, bo do rozdysponowania jest znacząca ilość środków przeznaczonych na rozwój innowacyjnych pomysłów oraz ich wsparcie merytoryczne. Jednak 23. miejsce Polski w Europejskim Rankingu Innowacyjności dobitnie pokazuje, że mamy ogromny problem z rozwijaniem innowacji – mówi Marta Gruszczyńska – Przewodnicząca Komisji Dydaktyki Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. – Wiadomo, że tworzenie odpowiednich warunków współpracy nauki i biznesu wpływa korzystnie na przyspieszenie rozwoju innowacji. Dlatego też obecnie wprowadzane są rozwiązania mające na celu zmobilizowanie uczelni do aktywniejszego zaangażowania się we współpracę z przedsiębiorcami, aby większa ilość wiedzy naukowej była przekształcana w komercyjne przedsięwzięcia – dodaje.

Taki ekosystem działa na Zachodzie już od dłuższego czasu. Pewna anegdota mówi o dwóch studentach jednej z najlepszych uczelni wyższych na świecie – Uniwersytecie Stanforda, którzy mieli pomysł na nowy mechanizm wyszukiwania. Wybrali się na spotkania do dużych firm IT, aby opowiedzieć o swoim pomyśle. Żadna z firm nie widziała w nim potencjału biznesowego, więc jeden z ich profesorów zdecydował się im pomóc. Inwestycja zwróciła się z nawiązką, bo uczelnia zarobiła na niej 340 mln dolarów, a historia dotyczy oczywiście założycieli Google.

W Polsce wciąż brakuje takiego systemu, który wspierałby młodych innowatorów i pomagał im znaleźć najlepszą dla nich drogę. Choć zbudowanie go trwa latami, to jednak można dostrzec, że pojawia się coraz więcej inicjatyw, które mogą w tym pomóc – mówi Justyna Trojanowska.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na zlecenie Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii na próbie 150 studentów i doktorantów wielkopolskich uczelni w celu zbadania zapotrzebowania na usługi Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Badanie techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych zostało przeprowadzone na próbie 51 respondentów. Badania przeprowadzono w czerwcu-sierpniu zeszłego roku i mają charakter reprezentatywny.

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)