Powstało kolejne przedsięwzięcie mające na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w ich ekspansji poza granicami kraju. To europejska platforma doradztwa podatkowego. Nowe narzędzie pomoże również tym podatnikom, którzy opuścili - na stałe lub czasowo - Polskę i potrzebują wsparcia podatkowego za granicą. Doradcy podatkowi z Unii Europejskiej udzielają porad podatkowych w języku polskim, czy też szerzej - w języku ojczystym klienta.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Założenie jest proste. Na stronie internetowej udostępniono tłumaczy - tłumacza elektronicznego bezpłatnie oraz zespół filologów 24 języków. W sumie serwis obsługuje ponad 500 kierunków tłumaczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomoc prawna, porady podatkowe dotyczące prawa podatkowego innych państw Unii Europejskich będą dostępne dla użytkowników w ich własnym ojczystym języków.

Udzielam porad podatkowych niemal wyłącznie za pośrednictwem Internetu od 10 lat, poznałem zatem potrzeby potencjalnych klientów eurofisc.eu – twierdzi Artur M. Brzeziński, prezes zarządu Eurofisc.eu sp. z o.o. – To weryfikacja doradcy, przekazanie pieniędzy po wykonaniu usługi, deklaracja standardu cenowego, dostępność języka oraz faktura za każdą wpłaconą kwotę. Te zasady realizujemy wraz z innymi doradcami na eurofisc.eu

Oprócz porad podatkowych użytkownicy eurofisc.eu mogą zamówić za granicą usługi księgowe, założyć za granicą spółkę czy otworzyć tam działalność gospodarczą, mogą również korzystać z usług windykacji wierzytelności jeżeli mają dłużników poza Polską. Rejestracja jest bezpłatna, ceny porad są negocjowane oddzielnie i klient ma możliwość wycofać się bez żadnych kosztów, jeżeli warunki usługi nie będą mu odpowiadać.

Eurofisc.eu jest przedsięwzięciem technologicznym sfinansowanym w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (Innovative Economy Programme) ze środków Unii Europejskiej poprzez park technologiczny MMC Brainville. Celem tego programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw Unii Europejskiej przede wszystkim w związku z nowoczesnymi technologiami. Celem Eurofisc.eu jest działanie na rzecz upowszechnienia na terytorium Unii Europejskiej informacji niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim w zakresie pogłębiania międzynarodowej współpracy gospodarczej pomiędzy niewielkimi przedsiębiorstwami. Celem działań Eurofisc.eu jest również ułatwienie osobom fizycznym korzystania ze swobody osiedlania się i podejmowania zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Komentarze (0)