Rozpoczęła się I edycja konkursu Pracodawca Jutra organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Ideą konkursu jest wyłonienie pracodawców realizujących różne formy współpracy biznesu z edukacją w celu lepszego przygotowania zawodowego przyszłych pracowników. Przedsiębiorstwa, które chcą powalczyć o tytuł Pracodawcy Jutra mogą zgłosić swój udział w konkursie do 31 stycznia 2013 r.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Konkurs skierowany jest do pracodawców podejmujących różne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, mające na celu zwiększenie wiedzy lub umiejętności młodych osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Przedmiotem konkursu są te przedsięwzięcia, w ramach których uczniowie lub studenci mają możliwość zdobywania kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. – Taka inicjatywa pozwala nam nie tylko na wyróżnienie najbardziej przemyślanych projektów, ale również na pokazanie, jak działania przedsiębiorców mogą być społecznie odpowiedzialne i prowadzić do zmniejszenia problemów rynku pracy, jakimi obecnie są brak wykwalifikowanych pracowników, czy wysokie bezrobocie wśród absolwentów – podkreśla Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Organizatorzy podkreślają, że bez większego zaangażowania pracodawców w edukację młodych ludzi nie może być mowy o kształceniu na potrzeby rynku pracy. Szczególnie istotne w tym procesie jest położenie nacisku na praktyczną stronę nauczania, tak jak dzieje się to w Danii czy Niemczech, gdzie systemy edukacji zakładają duży udział pracodawców i zajęć praktycznych w kształceniu młodych ludzi, a w efekcie stopa bezrobocia wśród absolwentów zazwyczaj nie przekracza 10 proc.

Konkurs jest częścią projektu systemowego PARP Biznes dla Edukacji realizowanego w partnerstwie z PSZK. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2013 r. Laureatów pierwszej edycji konkursu Pracodawca Jutra poznamy wiosną przyszłego roku. Formularz zgłoszeniowy, a także szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl.

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)