W trwającym półroczu 86,5 proc. mikro- i małych firm nie zatrudni żadnego nowego  pracownika. Jednak pozostałe firmy częściej będą zatrudniać niż zwalniać. Ostrożność w kwestii zatrudnienia wynika z wciąż niepewnej sytuacji finansowej oraz barier w postaci zbyt wysokich kosztów pracowniczych – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Firmy.net zaprezentował wyniki badania polskich mikro- i małych firm w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Zawiera on m.in. szczegółową analizę poziomu zatrudnienia w mikro- i małych firmach w Polsce w minionym półroczu, a także prognozy na drugą połowę 2014 roku.

Za nami trudne półrocze

Jak wynika z analizy odnośnie miejsc pracy w sektorze mikro- i małych firm, w minionym półroczu przedsiębiorcy najczęściej utrzymali zatrudnienie na tym samym poziomie (79,2 proc.). W grupie pozostałych firm, częściej malała liczba pracowników (11,1 proc.) niż następował jej wzrost (9,7 proc.).Trudna sytuacja panowała w każdej branży. Jedynie w sektorze usług tendencja przyjęła charakter wzrostu, gdzie przedsiębiorcy częściej zwiększali liczbę pracowników (8,7 proc.), niż ją ograniczali (7,4 proc.).

Gdzie jest praca w Polsce w małych firmach?

Tendencja obniżenia poziomu zatrudnienia nie wystąpiła jednak we wszystkich województwach.  W pierwszym półroczu tego roku firmy częściej przyjmowały niż zwalniały w województwach: łódzkim, lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i wielkopolskim. W pozostałych województwach nastąpiła tendencja spadkowa zatrudnienia.

W trwającym półroczu tendencja wzrostowa zmiany poziomu zatrudnienia w małych firmach obejmie liczniejszą grupę województw. Wprawdzie przedsiębiorcy we wszystkich województwach najczęściej utrzymają stały poziom zatrudnienia, ale w grupie pozostałych firm, przedsiębiorcy częściej będą zatrudniać niż zwalniać. Odwrotna sytuacja jest przewidywana jedynie w województwach: łódzkim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim.

Zmiany zatrudnienia w zależności od wielkości firmy w minionym półroczu...

W I połowie br. ponad połowa przedsiębiorców reprezentujących firmy mikro (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) i małe (zatrudniających od 10 do 49 pracowników), najczęściej utrzymała niezmieniony poziom zatrudnienia. W grupie pozostałych, częściej firmy zwiększały liczbę pracowników niż ją zmniejszały. 

W przypadku przedsiębiorców, którzy obecnie nie zatrudniają pracowników, czyli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przeważająca grupa w okresie minionego półrocza nie zmieniła poziomu zatrudnienia (92,7 proc.). Wśród pozostałych, częściej nastąpiło zmniejszenie (5,5 proc. - co oznacza, że w 2013 roku zatrudniali oni jeszcze pracowników) niż ich zwiększenie (1,8 proc.).

…i bieżącym

W okresie nadchodzących 6 miesięcy należy oczekiwać, że prawie niezmieniona grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą (87,3 proc.) nie zatrudni dodatkowej osoby w swojej firmie. 9,4 proc. przedsiębiorców planuje wzrost zatrudnienia, natomiast 3,3 proc. osób podejmie decyzję o redukcji etatów.

Podobna sytuacja dotyczy również firm mikro, w których można oczekiwać tendencji wzrostu. Delikatnej tendencji spadkowej zatrudnienia oczekiwać należy w przypadku firm małych, które zatrudniają 10-49 pracowników. Ponad połowa firm małych utrzyma stały poziom zatrudnienia (67,4 proc.). Pozostali przedsiębiorcy częściej będą zmniejszali (17,4 proc.), niż zwiększali liczbę osób zatrudnionych (15,2 proc.).

W sumie w trwającym półroczu najwięcej firm utrzyma poziom zatrudnienia na tym samym poziomie (78,2 proc.). I chociaż zatrudniać planuje znacznie więcej firm (13,5 proc.) niż zwalniać (8,3 proc.), to jednak dane te oznaczają, że aż 86,5 proc. mikro- i małych firm nie zatrudni żadnego nowego pracownika do końca tego roku.

Zawody poszukiwane przez małe firmy

Przedsiębiorcy deklarujący plany w zakresie wzrostu zatrudnienia w drugiej połowie br., poszukiwać będą na rynku pracy różnej kategorii specjalistów (35 proc.), pracowników ds. sprzedaży/obsługi klienta (34,3 proc.) oraz pracowników fizycznych/pracowników produkcji (33,8 proc.). O wiele mniejsze zapotrzebowanie deklarują w przypadku pracowników administracyjno-biurowych (12,7 proc.) oraz pracowników ds. marketingu i promocji (9,6 proc.). 

Przyczyny braku wzrostu poziomu zatrudnienia w małych firmach

W trwającym półroczu firmy nie chcą zatrudniać nowych pracowników ze względu na brak takiej potrzeby, wskazujący na optymalny obecnie poziom zatrudnienia w firmach (38,6 proc.). Nieznacznie mniejszy odsetek przedsiębiorców uważa, że barierą wzrostu zatrudnienia są zbyt wysokie koszty pracownicze ponoszone przez pracodawcę (37,7 proc.).

Informacje o badaniu

Badanie nastrojów gospodarczych zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. z zastosowaniem techniki CAWI przez Instytut Badań i Analiz OSB. W badaniu wzięło udział 1362 przedstawicieli małych firm (54,5 proc. firm jednoosobowych, 41 proc. mikro firm, zatrudniających od 1 do 9 pracowników, oraz 4,5 proc. małych firm, zatrudniających od 10 do 49 osób), które są zarejestrowane w wyszukiwarce firm Firmy.net. Wśród ankietowanych większość zajmuje się działalnością usługową (62,4 proc.), 11,8 proc. – budowlaną, 5,8 proc. – przemysłowo-produkcyjną, 19,10 proc. – handlową, a ok. 0,9 proc. działa w branży rolnej. Z uwagi na liczbę i strukturę respondentów wyniki badania mają charakter reprezentatywny.

Komentarze (0)