Z dniem 1 stycznia 2015 roku, na podstawie przepisów wynikających z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zmieni się system rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Nowe przepisy upraszczają sposób określenia wartości świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tego tytułu.  

Należy zaznaczyć, iż obecna treść ustawy o PIT nie reguluje w sposób szczegółowy zasad ustalania wartości świadczenia z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników. Przychód z tego tytułu był przeważnie kwalifikowany jako nieodpłatne świadczenie, a jego wartość ustalana była na podstawie przepisów ogólnych. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, wartość takiego świadczenia będzie ustalona w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość przychodu ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 w/w kwot. Jeżeli natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością określoną w ustawie i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. 

Nowelizacja przepisów w tym zakresie, rozwiewa wątpliwości związane z ustalaniem wartości omawianego przychodu. Wejście nowych regulacji w życie będzie wymagało od pracodawców m.in. uaktualnienia obowiązujących obecnie w firmach regulaminów użytkowania samochodów służbowych.

Komentarze (0)