Badania przeprowadzone przez Instytut GfK Group na zlecenie firmy Amway w 38 krajach świata, w tym również w Polsce, pokazują, że 80% osób należących do pokolenia Y (do 35 roku życia) ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości a 51% potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Zdjęcie royalty free z Fotolia

W Polsce odsetek ten stanowi odpowiednio: 83% i 56% wskazań młodych Polaków. Według 70% młodego pokolenia z 38 krajów świata przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach. Młodzi Polacy wykazują większy optymizm w tym zakresie - uważa tak 77% ankietowanych. Światowy Raport Amway na temat przedsiębiorczości będzie prezentowany podczas finału konkursu „Przedsiębiorcza Szkoła” organizowanego przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbędzie się 13 lutego 2015 r., na GPW w Warszawie, sala NewConnect, w godz. 13:00-15:00.

Z każdym rokiem obserwujemy, że młodzi Polacy coraz częściej myślą o zakładaniu własnego biznesu. Pozytywne postrzeganie przedsiębiorczości przez młode pokolenie Polaków plasuje się powyżej średniej z 38 krajów, w których to nastawienie badaliśmy. Jest to jeszcze bardziej widoczne w porównaniu do niektórych krajów o bogatej tradycji przedsiębiorczości jak np. Niemcy czy USA. Tam badania pokazują, że młodzi ludzie nie myślą chętnie o zakładaniu własnych firm. Inaczej jest w części tych krajów, gdzie o dobrobyt trzeba powalczyć. Młodzi z tych krajów wykazują znacznie cieplejszy stosunek do przedsiębiorczości – mówi Anna Pietrzak dyrektor naczelny Amway Polska, Litwa, Łotwa i Estonia.

Główne motywatory samozatrudnienia Najbardziej atrakcyjne powody dla młodych ankietowanych z 38 krajów świata do rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy od lat są niezmienne i dominują w wielu społeczeństwach. Główne motywatory do pracy na własny rachunek wśród młodych Polaków to:

  • niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem (59%). Ten aspekt wskazywano w Polsce częściej niż średnio na świecie (50%); 
  • samorealizacja, możliwość realizacji własnych pomysłów (52%). Wskazania wśród pokolenia młodych z 38 krajów świata 50%;
  • możliwość dodatkowych zarobków (42%). Wskazania wśród pokolenia młodych z 38 krajów świata 36%.

Wiara w skuteczność edukacji biznesowej

 
Młodzi ankietowani przyznają, że łatwiej wystartować z własnym biznesem, kiedy dorasta się w otoczeniu przedsiębiorców i kiedy ma się dobre, praktyczne przykłady osób, które odniosły sukces, pracując na własny rachunek. Jednak 77% młodych Polaków uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach, na uniwersytetach i w szkołach wyższych. Tego samego zdania jest 70% ankietowanych z 38 krajów świata. W szczególności Chińczycy oraz Meksykanie (w obu krajach po 84%) silnie podzielają to przekonanie, natomiast w przypadku Japonii – uważa tak mniejsza część społeczeństwa (45%). Oceniając ofertę edukacyjną nauczania przedsiębiorczości w swoich krajach młodzi respondenci podzielili się po połowie: 46% respondentów uznało, że oferta jest satysfakcjonująca, 42% że jest niewystarczająca. W Polsce odsetek ten stanowi odpowiednio: 46% i 45%.
 
- Bardzo dużo uwagi młodzi Polacy przykładają do aspektów praktycznych przedsiębiorczości. I tutaj właśnie jest bardzo dużo do zrobienia. W polskich szkołach, jako w jednych z niewielu w Europie, jest przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, ale jest on prowadzony przez teoretyków biznesu. Bardzo dobrze, że coś w tym kierunku jest robione, ale warto byłoby zrobić następny krok, aby młodzi ludzie mogli zetknąć się z przedsiębiorcami, biznesmenami, bazować na ich wiedzy i doświadczeniu - mówi Anna Pietrzak.
 
Respondenci na całym świecie stawiają na aspekty praktyczne w nauczaniu przedsiębiorczości. Za najważniejsze aspekty działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości młodzi Polacy uznali: przedsiębiorczość w praktyce, np. tworzenie biznes planów, konkursy, turnieje i symulacje biznesowe, programy prowadzenia mini-firm (44%), trening podstawowych umiejętności biznesowych (39%) oraz szkolenie umiejętności związanych z przywództwem i zarządzaniem oraz zdolności retoryczne (32%).
 
 
17% młodych Polaków uczestniczyło w przynajmniej jednym z działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. W przypadku członków pokolenia Y z 38 krajów świata blisko jedna czwarta uczestniczyła w przynajmniej jednym z działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości (24%). Tego typu działania edukacyjne są najbardziej popularne wśród młodych z Irlandii, Kolumbii, Kanady, Meksyku i Litwy.

Komentarze (0)