... ... ...

Między uczelnią a biznesem – Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii odpowiedzią na potrzeby innowacyjne regionu

Dodane

03-08-2011

Lech Romański

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii we Wrocławiu powstał w 2010 roku jako instytucja wsparcia dla pracowników naukowych uczelni wyższych z Dolnego Śląska oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem nowych  technologii. Oferta Ośrodka obejmuje szereg działań doradczo - eksperckich oraz wsparcie w komercjalizacji wiedzy z sektora nauki do biznesu.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT) powstał w ramach projektu "Stawiam na innowacje! Skuteczny  transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem  projektu jest Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z  o.o.  - firma doradczo – szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem świadcząca usługi związane z  pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji  samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej.

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii stanowi punkt pierwszego kontaktu dla firm chcących pozyskać wiedzę i technologię pochodzących z uczelni oraz naukowców zainteresowanych komercjalizacją badań. Oferta Ośrodka skierowana do naukowców obejmuje umieszczenie oferty badawczej (wyników badań) w Bazie Ofert  Innowacyjnych, promocję zespołu badawczego i dziedziny badań w środowisku  przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz dostęp do wiedzy i informacji na temat możliwości transferu technologii czy ochrony praw własności intelektualnej. Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą natomiast liczyć na bezpłatną realizację specjalnie przygotowanego Audytu Technologicznego, który, oprócz kompleksowej oceny potencjału i  możliwości innowacyjnych (technologicznych) organizacji, wskaże rozwiązania doskonalące procesy funkcjonowania firmy na rynku. Ponadto DOTWiT zapewnia także kontakt z jednostkami badawczo – rozwojowymi i pracownikami  naukowymi uczelni oferującymi swoje wyniki badań.

Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii dysponuje szerokim wachlarzem usług dla wszystkich przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych w regionie województwa dolnośląskiego. Pełna oferta i opis działalności jest dostępny na stronie internetowej: http://www.dotwit.pl/

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)