Według najnowszego raportu NASK za drugi kwartał 2015, rejestracja domen polskich wciąż wykazuje wysoką dynamikę, osiągając 285 tys. nowych nazw. Pozycję lidera w rejestracjach, jak i w obsłudze abonentów nazw domeny .pl od kilku kwartałów utrzymuje nazwa.pl – rejestrator ze 100% polskim kapitałem.

Raport NASK za drugi kwartał 2015 przynosi informacje o dynamicznym wzroście stanu rejestru. Na koniec czerwca 2015 r. w rejestrze było już 2 593 474 nazw, co oznacza wzrost wobec pierwszego kwartału o 53 512 nazw i jednocześnie ponad 2% dynamikę przyrostu kwartalnego, która była najwyższa od 3 lat. Regularnie rośnie też ilość nowych rejestracji domen .pl – w okresie kwiecień - czerwiec br. przybyło 285 003 nazw domeny .pl. 

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Po bardzo dobrych wynikach nazwa.pl osiągniętych w pierwszym kwartale 2015 roku, NASK komunikuje dalsze umacnianie się krakowskiej spółki na pozycji lidera rejestracji domen w Polsce. Z udziałem rynkowym na poziomie 31,51% firma osiągnęła historycznie najwyższą dynamikę nowych rejestracji. W okresie od kwietnia do czerwca br. co trzecia domena polska zamawiana była za pośrednictwem nazwa.pl.
Nowością jest pojawienie się OVH SAS w raporcie NASK prezentującym kwartalne wyniki osiągane na polskim rynku domen.

W zakresie obsługi abonentów rejestru domen polskich, nazwa.pl ma udział 23,80% spośród ponad 976 tys. abonentów domeny .pl. Wzrost liczby abonentów jest potwierdzeniem skutecznej strategii firmy oraz wskazuje na preferencje klientów w zakresie wyboru wiarygodnego rejestratora domen. 

Realizacja długoterminowej strategii przyjętej na lata 2015-2017 przebiega zgodnie z założeniami i pozwala spółce osiągać zakładane cele.Obecnie nazwa.pl jest najszybciej rozwijającą się polską firmą hostingową i rejestratorem domen, a długofalowe działania strategiczne przekładają się na regularny wzrost, jaki  notujemy  we wszystkich kluczowych dla nas kategoriach – komentuje Tomasz Żyła, prezes zarządu nazwa.pl S.A. 

Na uwagę zasługuje także systematycznie zwiększający się udział nazwa.pl w obsłudze wszystkich domen krajowych .pl (uwzględniający nowe rejestracje i odnowienia), który to wskaźnik na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 21,12%.
nazwa.pl jest jednocześnie jedynym rejestratorem (którego dane były dostępne w raporcie za pierwszy kwartał), który nie odnotował spadku udziału w tym obszarze. 

Szczegółowy raport NASK można znaleźć tutaj.

Komentarze (0)