Prawdopodobnie każdy z nas na własnej skórze przekonał się, jak ogromne znaczenie dla komfortu psychicznego i efektywności ma środowisko pracy, które kształtują przede wszystkim ludzie. Jeśli choć jedna osoba w zespole nie czuje się komfortowo, to wchodząc w interakcje z ludźmi nieświadomie lub świadomie przekazuje swoje nastawienie innym. Jak do tego nie dopuścić?

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Sprzyjającą atmosferę należy kształtować od podstaw i być spójnym we wszystkich działaniach. Nie ma znaczenia, jaki procent budżetu przeznaczymy na wyjazdy integracyjne czy też wyposażenie pomieszczenia, w którym można się zrelaksować, jeśli nie idzie to w parze z kulturą firmy i nastawieniem na ludzi. Można powiedzieć, że dobry duch w firmie opiera się na trzech filarach, o których poniżej.

1. Kultura firmy

Wartości, na których firma opiera swój sposób zarządzania ma ogromne znaczenie w tworzeniu więzi z pracownikami, jak i relacjach między zespołem. Najważniejszą kwestią jest budowanie atmosfery na zaufaniu i partnerstwie. Dzięki temu pracodawca wygrywa najlepszego pracownika, a pracownik ­najlepszego pracodawcę.

Oparcie sprzyjającej atmosfery pracy na kulturze firmy jest najtrudniejsze, ponieważ ma na to wpływ wiele czynników i jest to proces długotrwały. Można jednak zastosować kilka metod, które pozwolą zrealizować cel:

 • kultura feedbacku ­- zachęcanie do wyrażania własnego zdania i otwartość na konstruktywną krytykę pozwoli szybciej wyłapywać błędy i je korygować. Jeśli pracownik czuje się “bezpiecznie” wyrażając swoją opinie np. na temat wadliwego zarządzania, staje się współodpowiedzialny i zaangażowany w kreowanie losu firmy;
 • transparentność ­- w każdej dobrej firmie zwraca się szczególnie uwagę na sposób komunikacji i przejrzystość zasad. Bardzo duży wpływ na budowanie pozytywnej relacji między ludźmi ma bezpośredniość i jawność. Przejawia się to np. w dodawaniu do “dw”, czyli "do wiadomości" w mailu osób zainteresowanych sprawą, jasnym podziale obowiązków i odpowiedzialności, przejrzystej ścieżce kariery, pytaniu pracowników o zdanie itp. Jawność działań pozwala na szybkie rozwiązanie problemów i niwelowanie sytuacji konfliktowych w zespole,
 • wspólne działanie ­- nastawienie firmy na integrowanie pracowników poprzez stwarzanie okazji do wspólnej pracy ma same plusy. Pozwala na osiągnięcie lepszych wyników dzięki różnorodności doświadczeń pracowników oraz stwarza okazje do poznania się i nawiązania relacji wśród osób w projekcie.

2. Zespół

Kultura firmy rzutuje oczywiście na proces rekrutacji, w którym zwraca się uwagę czy kandydat odnajdzie się w nowym środowisku oraz czy będzie potrafił nawiązać relacje ze współpracownikami wierzącymi już w określone wartości firmy. Zadaniem zarządu czy też osób odpowiedzialnych za HR jest umacnianie tych więzi poprzez tworzenie warunków do integracji między pracownikami i wymiany między nimi doświadczeń. Poniżej kilka przykładów działań, które z powodzeniem można wdrożyć w każdej firmie:

 • tworzenie newslettera firmowego,
 • tworzenie fotorelacji różnego rodzaju wydarzeń,
 • zachęcanie do tworzenia inicjatyw oddolnych,
 • organizacja cyklicznych wyjazdów/wydarzeń firmowych,
 • organizacja wspólnych wyjazdów na konferencje/szkolenia,
 • zapewnienie miejsca do wspólnego posiłku jak największej liczby osób,
 • praca projektowa, pozwalająca na cykliczne rotacje i zmianę składów.

3. Środowisko pracy

Ostatnim filarem jest środowisko pracy, które w kontekście coraz bardziej popularnej pracy zdalnej nie sprowadza się jedynie do stacjonarnego biura. Warto zadbać o kilka elementów, które pomogą stworzyć dobre środowisko:

 • wyposażenie stanowiska pracy w niezbędny i najlepszy sprzęt,
 • zachęcanie i organizowanie podróży do siedziby firmy osób rozproszonych po różnych lokalizacjach,
 • przy aranżowaniu miejsca pracy, pytanie zespołu o potrzeby i ich realizowanie, gdy są realne pod kątem finansowym i wykonawczym. W przypadku, gdy nie jest możliwe ich zrealizowanie, informowanie o powodzie. Jest to frustrujące, gdy pytamy o sugestie i nie bierzemy ich finalnie pod uwagę. Biuro z jednej strony jest wizytówką firmy, z drugiej to przestrzeń do pracy, dlatego musi być bardzo dobrze przemyślane i wygodnie urządzone,
 • stworzenie warunków do aktywnego/biernego odpoczynku i odseparowanie od pracującego w danym momencie zespołu. Z jednej strony pozwala to pracownikowi “za drzwiami” zostawić swoją bieżącą prace, z drugiej oddziela pracujących od odpoczywających, przez co nie nakłada ograniczeń na sposób relaksu,
 • dbanie o komfort miejsca pracy, czyli­ zapewnienie minimum prywatności, bezpieczeństwa i spełnienia wymogów BHP oraz kontaktu z innymi pracownikami w czasie pracy.

Powyższe przykłady dobrych praktyk w zakresie budowania kultury firmy, team buildingu oraz zapewnienia optymalnego środowiska w znacznym stopniu ułatwia stworzenie przyjaznego miejsca pracy i kreowania dobrej atmosfery wśród pracowników. Tak jak to było wspomniane na początku wymaga to czasu i konsekwencji. Jest to długotrwały proces, jednak dobrze przygotowany i wdrożony, zaowocuje zgranym zespołem i dobrą atmosferą.

Magdalena Tuchowska

Operations Manager w Netguru

Na co dzień zajmuje się administracją i team buildingiem. Jej zdaniem sprawny Office&HR Management przekłada się na wzrost wydajności i zadowolenia z pracy. Od kilku miesięcy prowadzi bloga o tematyce optymalizacji pracy i wydajności, głównie pod katem HR. 

Komentarze (0)