O odpowiedzi na nasze pytania poprosiliśmy przedstawiciela instytucji inwestującej w startupy technologiczne. Tym razem z naszymi 10 pytaniami zmierzył się Radosław Czyrko, partner zarządzający w Xevin Investments.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Dobry startup to taki, który... ma konkretne cele rynkowe do osiągnięcia, ale jest gotowy do ciągłych modyfikacji tych celów.

Najważniejszą cechą startupowca jest... determinacja do zrealizowania w pełni funkcjonującego przedsięwzięcia.

Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup to... realny podział kompetencji i co za tym idzie, w pełni pokrycie osobowe wszystkich istotnych aspektów projektu.

Polskie startupy różnią się od zagranicznych tym, że... większość polskich start-upów nastawia się tylko i wyłącznie na Polskę, zagraniczne zupełnie odwrotnie od początku są przygotowywane jako produkty globalne i nie chodzi tu tylko o wersję językową.

Innowacyjność jest dla startupu jak... w dzisiejszych czasach jest wyzwaniem, na każdym etapie życia start-upu innowacyjnym jest trudniej.

Gdybym musiał skorzystać z finansowania swojego pomysłu zdecydowałbym się... pierwsze początki to środki własne i z jakąś wersją pomysłu skierowałbym się do inwestora instytucjonalnego lub anioła biznesu.

Najlepszym sposobem na promocję startupu jest... networking.

Najczęstszą przyczyną porażki startupu jest... brak podstawowej analizy zapotrzebowania na usługę/produkt start-upu.

Najczęstszą przyczyną sukcesu startupu jest... determinacja twórców do zrealizowania celu.

Warto jest zrobić startup, ponieważ... jest to zajęcie ciekawe, dające wiele satysfakcji i może przynieść realne duże pieniądze.

Komentarze (0)