Z badania omnibusowego, przeprowadzonego przez IQS wynika, że praca zawodowa wraz z telefonami oraz mailami służbowymi często przekracza „wakacyjne granice”. Jak często?

Na pytanie „czy zdarza Ci się odbierać służbowe telefony w trakcie urlopu” 44% odpowiedziało twierdząco, w tym bardzo często 9%, czasami 16%, okazjonalnie 20%.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

fot. pixabay.com

Większy problem mają przy tym mężczyźni. Biorąc pod uwagę TOP 2 boxes (bardzo często, czasami) 29% Panów przyznało, że odbiera służbowe telefony w trakcie urlopu. W przypadku kobiet jest to 21%.

Służbowe rozmowy telefoniczne są jednocześnie ściśle skorelowane z wiekiem – w przypadku najmłodszych respondentów w wieku 18-24 jedynie 13% przyznało, że zdarza się często lub czasami odbierać telefony „z pracy”. Dla grupy wiekowej 35-50 lat jest to już 30%.

Pod względem wykształcenia telefony służbowe (bardzo często i czasami) odbierają zazwyczaj osoby z wykształceniem wyższym (41%). Wyraźną różnicę widać również pod względem statusu zawodowego. Ponad połowa prywatnych przedsiębiorców (58%) deklaruje, że odbiera telefony służbowe bardzo często i czasami. Stosunkowo często dotyczy to również pracowników umysłowych wyższego szczebla (45%). Dla porównania – w przypadku pracowników fizycznych lub rolników – jest to 22% badanych. Telefony służbowe odbierają zazwyczaj osoby z najwyższym dochodem na głowę: 45% – 2 – 3 tys., 40% – ponad 3 tys. zł.

Na pytanie o telefony służbowe negatywnej odpowiedzi udzieliło 31 respondentów -34% kobiet i 29% mężczyzn. Trudno powiedzieć, różnie bywa – 9% badanych. Jednocześnie aż 15% stwierdziło iż nie ma urlopów.

W trakcie sondażu pytano również o odbiór służbowych wiadomości mailowych. Na pytanie „Czy w trakcie urlopów zdarza Ci się odbierać służbowe e-maile?” twierdzącej odpowiedzi udzieliło 32% badanych, w tym bardzo często 6%, czasami 13%, okazjonalnie 13%.

Bardzo często i czasami robi to 25% mężczyzn i jedynie 12% kobiet. Najczęściej dotyczy to osób w wieku średnim 35 – 50 lat: 21% (dla porównania 18-24 lata: 14%), z wykształceniem wyższym (28%).

Podobnie jak w przypadku służbowych telefonów – maile odbierają głównie prywatni przedsiębiorcy (44%) oraz pracownicy umysłowi wyższego szczebla (34%). Kwestia ta dotyczy też przede wszystkim osób z wysokimi dochodami na głowę (powyżej 3 tys. zł) – 38%.

Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 61% respondentów – 66% kobiet i 56% mężczyzn. Trudno powiedzieć, różnie bywa – 7%.

Najmniej respondentów deklaruje pisanie maili w trakcie urlopu. W sumie jest to 24%, w tym bardzo często jedynie 3%, czasami 7% oraz okazjonalnie 14%. Również w tym przypadku widać różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami, których dotyczy to znacznie częściej (12% dla mężczyzn i 9% dla kobiet). Pisanie służbowych maili podczas urlopu nie jest obce również osobom z wykształceniem wyższym (16%), a także prywatnym przedsiębiorcom – 33% robi to bardzo często lub czasami.

Negatywnej odpowiedzi na ostatnie pytanie udzieliło 56%. Trudno powiedzieć, różnie bywa – 17%. 

Komentarze (0)