eMarketer i Starcom Mediavest Group przygotowali raport Global Media Intelligence Report, poświęconego perspektywom rozwojowym mediów cyfrowych, internetu i urządzeń mobilnych na świecie i w poszczególnych regionach. Wniosek jest jeden: powszechność w dostępie do Internetu w Polsce będzie rosła.

eMarketer szacuje, że w ubiegłym roku ponad połowa mieszkańców regionu Europy Środkowej i Wschodniej korzystała z Internetu co najmniej raz w miesiącu, a udział ten osiągnie pułap 55% w roku 2015. Jednak wciąż wyraźny podział utrzymuje się pomiędzy rynkami cyfrowymi o wyższym stopniu zaawansowania, zwłaszcza w Czechach i krajach bałtyckich, a krajami takimi jak Turcja, gdzie infrastruktura cyfrowa jest słabsza, a postęp był wolniejszy. Polska i Rosja będą notowały wskaźnik penetracji Internetu powyżej średniej regionalnej, ale znacznie poniżej poziomów obserwowanych w krajach ościennych na zachodzie Europy. Od teraz aż do roku 2019, w szczególności Turcja przewiduje szybki wzrost, jako że procent mieszkańców korzystających z Internetu wzrośnie z 54,2% do 65,2%.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Piąta edycja roczna wydawanego przez eMarketer raportu Global Media Intelligence Report, opracowanego przy współpracy z agencją Starcom Mediavest Group analizuje ostatnie wydarzenia w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie wzmianki i sugestie dotyczące ożywienia gospodarczego obserwowane w 2014 roku są nadal aktualne, pomimo ciągłego niepokoju. Raport zawiera informacje demograficzne oraz informacje na temat wykorzystania mediów w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, w Łotwie, Polsce, Rosji, Słowacji, Turcji i Ukrainie.

Podobnie jak w roku 2014, Europa Środkowa i Wschodnia zanotuje trzeci najwyższy wskaźnik penetracji telefonii komórkowej na całym świecie. Szacuje się, że 69,1% ludności regionu będzie używać telefonu komórkowego przynajmniej raz w miesiącu w tym roku, w porównaniu z 80,2% w Ameryce Północnej i 80,1% w Europie Zachodniej. eMarketer przewiduje, że liczba użytkowników telefonów komórkowych w Europie Środkowej i Wschodniej zbliży się do poziomu 298 mln w roku 2015 i przekroczy 303 mln w 2016 roku.

Poziom korzystania ze smartfonów w Europie Środkowej i Wschodniej jest nadal znacznie niższy niż w innych częściach świata. eMarketer szacuje, że w tym roku, 144,3 mln ludzi w regionie będzie właścicielami co najmniej jednego zaawansowanego urządzenia i będzie używać go co najmniej raz na miesiąc - tylko na Bliskim Wschodzie i w Afryce odnotuje się mniejszą liczbę smartfonów używanych przez konsumentów. W sumie, mniej niż połowa użytkowników telefonów komórkowych w Europie Środkowej i Wschodniej będzie posiadała smartfony w tym roku, w porównaniu z ponad 65% w Europie Zachodniej i prawie 74% w Ameryce Północnej. Na plus przemawia to, że wykorzystanie smartfonów rozwija się szybciej w Europie Środkowej i Wschodniej niż w jakimkolwiek innym regionie, i zapowiada się wzrost o kolejne 26,9% w 2015 roku.

fot. pixabay.com 

Komentarze (0)