Aż 64% Polaków uważa, że często używa Internetu i urządzeń mobilnych, ale robi to w granicach rozsądku – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Odpuść FOMO”. Równocześnie ponad połowa badanych nie wyobraża sobie dnia bez smartfona.

Lęk przed tym, że coś ich ominie (FOMO) i ciągłe dążenie do bycia na bieżąco niesie ze sobą fatalne skutki, zarówno dla zdrowia, jak i relacji z najbliższymi.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Zdjęcie główne artykułu by Pexels

Bez smartfona jak bez ręki

Połowa Polaków (51%) korzystających ze smartfonów nie jest w stanie wyobrazić sobie całego dnia bez dostępu do tego urządzenia. Co trzeci badany (34%) jest w stanie rozstać się z nim tylko na kilka godzin. 26% respondentów, którzy do przeglądania Internetu wykorzystują urządzenia mobilne, zerka na ekran swojego smartfona lub tabletu co najmniej raz na godzinę. Natomiast 3 na 10 Polaków robi to za każdym razem, gdy tylko dostanie powiadomienie.

– Dla Internetu charakterystyczna jest natychmiastowość. Człowiek oczekuje, że cokolwiek zamieści w sieci, spotka się to z bardzo szybką reakcją zwrotną – mówi Igor Rotberg, psycholog i ekspert kampanii „Odpuść FOMO”. Z drugiej strony odczuwa często przymus błyskawicznej reakcji, jeśli tylko otrzyma powiadomienie, że przyszedł SMS lub wiadomość. Ta potrzeba natychmiastowej reakcji wobec napływających bodźców z Internetu jest charakterystyczną cechą FOMO (od ang. Fear Of Missing Out – lęk przed tym, że coś nas ominie) – dodaje ekspert.

Cierpi dusza i ciało

Aż 90% z nas twierdzi, że problem nadużywania nowych technologii ich nie dotyczy, ale dostrzega to zjawisko u innych. Prawie co piąty Polak (19%) uważa, że członkowie jego rodziny i znajomi zbyt często korzystają z Internetu, komputera i urządzeń mobilnych. Więcej niż co trzeci respondent (36%) ocenia, że ich bliscy denerwują się, gdy przez dłuższy czas nie mają dostępu do swojego smartfona lub tabletu. Co czwarty ankietowany skarży się na ogólne poirytowanie i rozdrażnienie osób z jego bliskiego otoczenia.

– Podirytowanie, wzrost poziomu stresu, drażliwość to jedne z negatywnych skutków FOMO - mówi Igor Rotberg. Wiążą się one nie tylko z ciągłym przymusem sprawdzania przychodzących powiadomień lub odświeżania skrzynki mailowej. Stres może być powodowany również przez to, że człowiek nie jest w stanie przetworzyć wszystkich docierających do niego informacji. Jednoczenie wszystkie wydają się ważne. Paradoksalnie również brak powiadomień czy wiadomości może – w przypadku FOMO – powodować niepokój, u podstaw którego leżeć może lęk przed odrzuceniem czy wykluczeniem – dodaje ekspert.

Niepokój i poirytowanie to nie jedyne skutki FOMO. 39% respondentów czuje się rozleniwiona i często brakuje im energii do działania. Niemal co trzeci (32,5%) badany skarży się na problemy fizyczne – ból kręgosłupa czy problemy ze wzrokiem, a 31% Polaków odczuwa brak czasu. Co czwarty respondent ma trudności ze skupieniem się i jest rozproszony przez zbyt wiele rzeczy.

Z jednej strony osoby obawiające się, że umknie im jakaś cenna informacja, dosyć często korzystają z Internetu. Z drugiej strony może rozwijać się u tych osób tzw. syndrom zmęczenia informacją. Charakteryzuje się on nie tylko takimi symptomami jak frustracja, osłabienie zdolności podejmowania decyzji czy trudności w koncentracji, ale również objawami fizycznymi - problemami z widzeniem czy podwyższonym ciśnieniem – mówi Igor Rotberg.

Gorsze relacje z najbliższymi

FOMO ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie, ale także społeczne funkcjonowanie. Aż 40% respondentów skarży się, że ich najbliżsi zaniedbują przez to ważne sfery życia, takie jak praca czy zainteresowania. Zdaniem badanych nadużywanie nowych technologii wpływa negatywnie również na relacje z bliskimi. Aż 39% zwraca uwagę na to, że podczas rozmowy bliscy nie skupiają się na kontakcie z drugą osobą, często zerkając na ekran smartfona. Niemal co trzeci badany ocenia, że jego najbliżsi wolą kontakt w sieci niż „na żywo”.

– Nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnych może wpływać nie tylko na samego użytkownika, ale również na jego relacje z bliskimi oraz ze znajomymi. I wprawdzie liczba zawieranych znajomości przez Internet może być duża, ale mniej czasu poświęca się na budowanie i dbanie o ważne relacje poza siecią. Problemem jest przyzwyczajenie się do podtrzymywania relacji jedynie za pomocą wiadomości wirtualnych – mówi psycholog.

Celem ogólnopolskiej kampanii „Odpuść FOMO” jest zbudowanie świadomości na temat zjawiska FOMO oraz pokazanie sposobów na radzenie sobie z problemem nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu, mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych, dotykającego głównie ludzi młodych. Misją kampanii jest pomoc w utrzymaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem w świecie cyfrowym a tym rzeczywistym i pokazanie, jak pogodzić realia nowoczesności z potrzebą osiągnięcia spokoju, uzyskania przestrzeni dla siebie i swoich bliskich i życia zgodnie z naturą. Kampania adresowana jest głównie do osób w wieku 18-45 lat i ich bliskich. W ramach kampanii przeprowadzone zostało badanie opinii i uruchomiona zostanie strona internetowa, na której będzie można znaleźć materiały edukacyjne. Do działań w ramach kampanii zostali zaproszeni eksperci w dziedzinie psychologii i socjologii. Inicjatorem kampanii jest wydawca książki Calm - Wydawnictwo Albatros.

Komentarze (0)