... ... ...

Zadawaj ciekawsze pytania i osiągaj więcej. Tego nauczysz się podczas programu mentoringowego

Dodane

23-03-2016

Ewa Korzeniewska
Ostatnimi czasy mentoring staje się popularnym trendem. Wiele firm w ramach programów menedżerskich oferuje młodym pracownikom wsparcie wewnętrznego mentora przy wdrażaniu na nowym stanowisku pracy. Na rynku możemy spotkać się również z programami organizowanymi przez niezależne organizacje.

Przykładem jest program Mentors4Starters stworzony przez Global Shapers Warsaw Hub. Do kogo skierowane są programy mentoringowe?

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

W dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do informacji i ich zasób drastycznie wzrósł, a konkurencja na rynku pracy nieustannie rośnie, pracodawcy poszukują coraz to bardziej wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry. Wzrasta też liczba wyborów i decyzji, przed którymi postawieni są młodzi ludzie. Programy mentoringowe mogą być niezwykle pożyteczne w celu prawidłowego rozwoju zarówno młodych liderów, jak i całej gospodarki.

Mentoring w Europie istniał już za czasów starożytnej Grecji. Idea ta sportretowana była w Odysei Homera, w której na czas podróży Odyseusz pozostawił swojego syna Telemacha pod opieką przyjaciela - Mentora. Ta relacja zdefiniowała mentoring jako proces, w którym starsza osoba pomaga, doradza i ukierunkowuje młodego człowieka. Mimo że początkowo proces ten prowadzony był przez wybraną, zaufaną osobę, mentoring ewoluował i obecnie jest dostępny w ramach bardziej sformalizowanych programów, które dopasowują i kojarzą wcześniej nieznane sobie osoby.

Mentoring jest procesem nieformalnej transmisji wiedzy i kapitału społecznego w celu profesjonalnego rozwoju jego odbiorcy. Opiera się zazwyczaj na trwającej przez dłuższy czas bezpośredniej komunikacji jeden na jeden między mentorem, który ma rozległą wiedzę i doświadczenie, a osobą, która chciałaby korzystać z tych zasobów – mentee. Mentoring możemy zatem określić jako relację, w której bardziej doświadczona osoba, np. lider biznesu, pomaga drugiej - daje wskazówki, jak lepiej wykonywać pracę, podjąć prawidłowe wybory, czy rozwinąć karierę.    

Udział w programie mentoringowym może być dużym wyróżnikiem na rynku pracy, biorąc pod uwagę wszystkie jego korzyści. Często jest związany ze wsparciem i konsultacją w budowaniu indywidualnej ścieżki kariery, transferem wiedzy od liderów biznesu, czy analizą indywidualnego potencjału osoby i możliwość budowania profesjonalnej sieci kontaktów. Ważne jest zatem, aby w pełni wykorzystać potencjał takiego programu. Niezaaplikowanie do programu, ale także nierozważne aplikowanie może być utraconą szansą.

Biorąc pod uwagę powyższe, programy mentoringowe są szczególnie przydatne dla osób, które:

  • posiadają skłonności do autorefleksji, chęć doskonalenia, poszukiwania najlepszych rozwiązań, rozwoju osobistego, poszukiwania i wykorzystywania szans;
  • mogą pochwalić się już pewnym doświadczeniem, poznały rynek pracy i wiedzą, na jakie pytania poszukują odpowiedzi;
  • mają pomysł na swoją karierę lub konkretny projekt zawodowy i chcą skonsultować go z kimś znacznie bardziej doświadczonym;
  • rozwijają własną firmę / startup i pragną skorzystać z doświadczenia i porad osób mocno osadzonych w realiach branży;
  • stoją przed kluczowym wyborem ścieżki zawodowej, rozważają zmianę zawodu/pracy lub zmianę branży.

Oprócz szczerych chęci i dotychczasowego doświadczenia bardzo istotne są trzy ostatnie z punktów przedstawionych powyżej. Wyznaczają one cel i zasadność programu mentoringowego. Bezpośrednie spotkanie z topowym menedżerem może się okazać bezużyteczne, jeżeli nie będzie się umiało mu zadać odpowiednich pytań. Co więcej, odpowiednio zadane pytania mogą wpłynąć nie tylko na rozwój uczestnika, ale też często i mentora. Taki efekt jest najbardziej satysfakcjonujący dla organizatorów programu mentoringowego.

Ponadto, organizatorzy programów mentoringowych selekcjonując uczestników do programu poszukują osób, które charakteryzują się dużym potencjałem, mogą poszczycić się ciekawym doświadczeniem i są skłonne przekazywać nabyty kapitał intelektualny innym – chętnie angażują się w różne projekty i przedsięwzięcia społeczne. W takiej sytuacji efekt programu mentoringowego oddziałuje nie tylko na jedną osobę, ale i na społeczeństwo.

Reasumując, udział w programie mentoringowym jest niezwykłą szansą. Z pewnością warto aplikować do takiego programu, ale przed aplikacją warto zastanowić się nad swoją motywacją, pożądanym kierunkiem rozwoju i sformułować potencjalną listę pytań. Jakość pytań warunkuje bowiem jakość życia. Ludzie sukcesu zadają lepsze pytania, a w rezultacie otrzymują lepsze odpowiedzi.

-

Ewa Korzeniewska

Współorganizatorka programu mentoringowego "Mentors4Starters" realizowanego w ramach warszawskiego oddziału Global Shapers Community - inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego. Zainteresowana marketingiem, nowymi technologiami i trendami.

Komentarze (0)