Startuje nowy program dla startupów medycznych. ChallengEIT to szansa na międzynarodową ekspansję dla innowatorów m. in. z Polski!

Dodane: 02.08.2022

Mam Startup

Udostępnij:

Celem międzynarodowego programu ChallengEIT jest wsparcie powstania projektów koncentrujących się na poprawie opieki nad pacjentami poprzez polepszenie dostępu do usług zdrowotnych, szybszą i precyzyjną diagnozę, samodzielne zarządzanie opieką oraz przewidywalną odpowiedź na zastosowane terapie. Twórcy najlepszych pomysłów mają szansę na ich realizację na wybranych rynkach europejskich, na których Novartis prowadzi swoją działalność.

– O przyszłości opieki zdrowotnej można myśleć tylko przy użyciu nowych technologii, które umożliwiają wszystkim zainteresowanym stronom szybsze podejmowanie decyzji. Dla Novartis kluczowe jest nawiązanie współpracy i partnerstw ze środowiskiem technologicznym, naukowym i stroną publiczną w celu wspólnego budowania ekosystemu, który maksymalizuje potencjał cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Programy takie jak ChallengEIT to szansa dla polskich startupów medycznych na przetestowanie swoich pomysłów poza granicami kraju i wywarcie wpływu na przyszłość opieki zdrowotnej – twierdzi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland.

Jak wziąć udział w ChallengEIT?

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza na stronie www, w czterech kategoriach, które dotyczą obecnie głównych wyzwań systemu opieki zdrowotnej:

  1. Wymiana wiedzy online w międzynarodowym środowisku klinicystów: jak efektywnie wymieniać się najlepszymi praktykami i tzw. case studies, jak usprawnić płynną i dynamiczną komunikację między praktykami w celu poprawy opieki nad pacjentami.
  2. Wsparcie pacjenta w ścieżce leczenia: w jaki sposób możemy wyposażyć pacjentów w narzędzia wspierające leczenie, ale i profilaktykę i diagnostykę tak, aby wzmocnić opiekę opartą na rzetelnych i pełnych danych.
  3. Medycyna precyzyjna i opieka spersonalizowana: w jaki sposób możemy lepiej przewidywać rezultaty terapii, oceniać profile ryzyka pacjentów i dopasowywać do nich spersonalizowaną opiekę medyczną i okołozdrowotną.
  4. Równy dostęp do opieki zdrowotnej: w jaki sposób możemy poprawić dostęp do usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Wybrane startupy otrzymają wsparcie mentoringowe najlepszych światowych ekspertów, dostęp do globalnego networku EIT Alumni, oraz możliwość doskonalenia ich koncepcji biznesowej i samego rozwiązania. Ponadto zwycięski zespół będzie miał szansę na uzyskanie finansowania i współpracę z Novartis BIOME w celu pilotażowego wdrożenia zwycięskiego rozwiązania.

– Znajdujemy się w krytycznym i jednocześnie wyjątkowym momencie, w którym możemy nie tylko opracowywać nowe leki i szybciej wprowadzać je na rynek, ale także dostarczać rozwiązania, które pomagają w efektywniejszym leczeniu pacjentów. Nie możemy i nie chcemy tego robić w pojedynkę. Współpracując z największą siecią innowatorów EIT chcemy wspólnie znaleźć nowe sposoby poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i danych. Wspólnie z EIT Health uruchomiliśmy ChallengEIT, aby odkryć przełomowe pomysły zgodne z wyzwaniami systemu opieki zdrowotnej, których rozwój można przyspieszyć – powiedziała Tal Vardi, Novartis BIOME Lead dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Do grona zwycięzców ChallengEIT trafi maksymalnie sześć start-upów, które wezmą udział w ścieżce indywidualnej. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec 2022 r., a start pilotażu nastąpi na początku 2023 r.

Więcej informacji: ChallengEIT Novartis – EIT Global Outreach (go-eit.eu)

 

Partnerem materiału jest Novartis Polska, PL2207257568