Branża:

płatności i rozliczenia

Finansowanie:

własne

Model biznesowy:

pośrednictwo

SCFO

Czym jest Wasz projekt?

Supply Chain Finance Optimization (SCFO) to rewolucyjne rozwiązanie optymalizacji finansowej łączące firmy potrzebujące gotówki z tymi, które mają jej nadwyżkę aby uwolnić miliardy złotych zablokowane w zobowiązaniach. Jest to rozwiązanie na którym zyskują obie strony - zarówno Odbiorcy jak i Dostawcy w każdym łańcuchu dostaw. Nasze prawdziwie unikalne podejście do rynku pozwala uruchomić nieefektywnie gromadzony kapitał i zaoferować każdemu Kontrahentowi w łańcuchu dostaw dyskonto od ich należności w zamian za wcześniejszą płatność; na żądanie. Jest to doskonała możliwość generowania zysku z nadwyżek gotówki oraz posiadanych zobowiązań. Tworzy to możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z kapitału własnego, nie narażając się na ryzyko, a jednocześnie poprawiając swoje wyniki finansowe i wpływając pozytywnie na kondycję własnego łańcucha dostaw. Dostawcy z kolei zyskują możliwość wzmocnienia i kontroli swojej stabilności i płynności finansowej oraz najtańsze na rynku finansowanie swojej działalności. Wszystko to wspomaga i umożliwia prowadzenie działalności z dużo większą efektywnością. Jest to model, w którym obie strony wygrywają.

Jaki problem rozwiązujecie?

Rozwiązujemy dwa problemy polskich przedsiębiorstw. Po pierwsze umożliwiamy szybszy, łatwiejszy i przede wszystkim najtańszy na rynku dostęp do kapitału firmom, mającym problemy z utrzymaniem stabilności i płynności finansowej. Z drugiej strony nasza Platforma SCFO umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwach oraz wzmacnianie relacji między kontrahentami w łańcuchu dostaw.

Do kogo kierujecie swój projekt?

Projekt kierujemy do wszystkich polskich (i nie tylko) firm, dla których utrzymujące się obecnie na rynku najniższe w historii stopy procentowe, negatywnie wpływając na oprocentowanie depozytów bankowych, stwarzają poważne wyzwanie efektywnego zarządzania nadwyżkami kapitału obrotowego. Z drugiej strony nasza Platforma jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających problemy z stabilnością i płynnością finansową.

W jaki sposób projekt ma zarabiać?

Nasz model działa w oparciu o revenue sharing czyli podział wypracowanego przez nas zysku między nas i naszych klientów.

Kto stoi za projektem?

Za projektem stoi zgrany zespół mający wiedzę i doświadczenie w finansach, bezpieczeństwie IT oraz handlu i dyplomacji.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Posiadamy gotową i funkcjonalną Platformę działającą w oparciu o model SaaS cloud-based system. Wchodzimy na rynek i zmieniamy świadomość i podejście polskich przedsiębiorców, pokazujemy inne myślenie w relacjach B2B.

Jakie są plany rozwoju?

Naszym głównym celem jest rozszerzenia funkcjonalności naszej Platfromy SCFO o możliwości jakie daje unijna dyrektywa Payment Service Directive 2 (PSD2). Chcemy wprowadzić na polski rynek innowacyjny i zautomatyzowany sposób rozliczania transakcji między przedsiębiorcami. W dużej mierze jesteśmy tutaj uzależnieni od prac nad wprowadzeniem polishAPI, którego prace nadal trwają.