LeanTrix

edukacja, biznes i finanse, aplikacje, produktywność
leantrix.com/pl/system-leantrix/
Finansowanie:
własne
Model biznesowy:
abonament
Udostępnij:

Czym jest Wasz projekt?

System LeanTrix to aplikacja dla firm produkcyjnych i usługowych wspomagająca je we wdrażaniu standaryzacji pracy wg filozofii Lean Management i programu Training Within Industry - TWI. System ten wspomaga rozwój kompetencji pracowników w firmach w zakresie poprawy efektywności ich pracy poprzez udostępniane im takich funkcjonalności jak: filmy instruktażowo-szkoleniowe, obszerną bazę wiedzy, czy testy sprawdzające poziom wiedzy. System LeanTrix to jednak przede wszystkim funkcjonalności IT wpływające na poprawę procesu zarządzania standaryzacją pracy w firmie. System LeanTrix oferuje: moduł tworzenia Instrukcji Pracy Standaryzowanej, moduł doskonalenia metod pracy Kaizen oraz kompleksowy proces weryfikacji tworzenia Instrukcji Pracy Standaryzowanej (od pracowników operacyjnych do działów wspomagających procesy). System LeanTrix wspiera wdrażanie filozofii Lean Management i programu TWI w oparciu o koncepcję Lean HR, gdzie najważniejsze jest budowanie zaangażowania pracowników oraz ich rozwój. Głównym celem jest eliminacja 8. typu marnotrawstwa: utraconej kreatywności ludzi. System LeanTrix oferowany jest w modelu SaaS (ang. Software as a Service). SaaS jest usługą, polegającą na zdalnym i bezpiecznym udostępnianiu aplikacji poprzez sieć Internet.

Jaki problem rozwiązujecie?

System LeanTrix rozwiązuje szereg problemów takich jak: 1. Duży koszt przeszkolenia pracowników związany z zaangażowaniem firm zewnętrznych. Każdy doświadczony pracownik, lider, mistrz, czy kierownik w firmie musi mieć wiedzę z zakresu programu Training Within Industry. 2. Wymóg przekazania odpowiedzialności za tworzenie instrukcji pracy standaryzowanej z działu metod na pracowników bezpośrednio operacyjnych. To oni są praktykami i to oni powinni tworzyć standardy pracy. Pracownicy inżynieryjni powinni być odpowiedzialni za weryfikację standardów. 3. Zmiana wszystkich instrukcji w firmie na instrukcje pracy standaryzowanej zajmuje dużo czasu. Szczególnie wtedy, kiedy przygotowywane są one poprzez tradycyjne, niedostosowane programy edytorskie. Dzięki systemowi LeanTrix opracowanie Instrukcji Pracy Standaryzowanej jest o średnio 80% krótsze niż przy wykorzystaniu programów należących do pakietu Microsoft Office. 4. Potrzeba zatrudniania koordynatora wdrożenia – eksperta z zakresu filozofii Lean Management i programu Training Within Industry. System LeanTrix wciela się w rolę konsultanta dzięki obszernej bazie e-learningowej.

Do kogo kierujecie swój projekt?

System LeanTrix, tak jak standaryzacja pracy wg programu TWI, jest dla wszystkich firm, w których występują procesy i ludzie. Nie tylko dla firm produkcyjnych. Program TWI z powodzeniem wdrażany jest w procesach usługowych, czy administracyjnych. Jest istotny szczególnie dla firm, w których istnieją wiedza i umiejętności eksperckie. Tam, gdzie efektywny proces przekazywania wiedzy ma diametralne znaczenie. System LeanTrix wspiera standaryzację procesów: - produkcyjnych (operacje bezpośrednio produkcyjne, TPM, SMED, 5S itd.), - usługowych, - administracyjnych, -biurowych.

Kto stoi za projektem?

Pomysłodawcą systemu LeanTrix jest dr inż. Bartosz Misiurek. Od 2007 roku rozwija on program TWI w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książki o programie TWI (Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes). Wdrażał program TWI w przeszło 100 przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w Polsce. Współpracuje z zagranicznymi firmami. Ponadto system przygotowuje grupa 4 pracowników z branży IT: jeden menadżer projektu, dwóch programistów oraz jeden frontend developer.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie macie obecnie wyniki?

Projekt jest obecnie w etapie testów końcowych i uzupełniania go zawartością merytoryczną. Do sprzedaży będzie dostępny w kwietniu 2016 roku.

Jakie są plany rozwoju?

System LeanTrix opracowywany jest w dwóch językach: polskim i angielskim. Docelowo dążymy, aby był dostępny również w języku: chińskim, hindi, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. System LeanTrix będzie promowany na arenie międzynarodowej. W dalszym etapie chcemy wzbogacać system LeanTrix o rozwiązania edukacyjne dla osób z niego korzystających.

Startupy

Dodaj startup