Brainly pozyskuje 9 milionów dolarów. Wyrusza na podbój Ameryki
54% świata do końca roku – Brainly
Brainly.com inwestuje milion złotych w MailGrupowy.pl
Brainly.com dostępny w specjalnej wersji w Portugalii i Brazylii
400 tysięcy złotych dla Allani.pl
Brainly – od początku stawialiśmy na użytkownika