#wpływ aplikacji mobilnych na interaktywną telewizję