Ministerstwo Finansów poinformowało, że wspólne przejazdy oparte na zasadzie podziału kosztów podróży nie podlegają opodatkowaniu. Stanowisko takie znalazło się w odpowiedzi na interpelację Posła Zbigniewa Chmielowca, dotyczącą kwestii podatkowych związanych z popularnością ekonomii współdzielenia.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega jedynie dochód, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Wspólne przejazdy – organizowane chociażby za pośrednictwem BlaBlaCar - polegają na udostępnianiu przez kierowców wolnych miejsc w swoich samochodach w zamian za składkę na paliwo, która pokrywa tylko część kosztów podróży. W przypadku BlaBlaCar jej maksymalna wysokość jest odgórnie ustalona przez serwis i nie pozwala kierowcy osiągać zysku. Brak możliwości realizacji zarobkowego celu przez kierowców jest ściśle określony w regulaminie BlaBlaCar, a instrumenty, które stosuje serwis - ograniczenie wysokości ceny, odpowiednie ostrzeżenia przy dodawaniu przejazdów, stała moderacja - dodatkowo zmniejszają prawdopodobieństwo złamania tych zasad przez kierowców udostępniających miejsca.

Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na interpelację Posła Zbigniewa Chmielowca podkreślił, że należy przyjąć, iż kierowcy udostępniający okazjonalnie wolne miejsca w samochodzie osobowym innym osobom celem odbycia wspólnej podróży, w zamian za udział pasażerów w kosztach podróży, nie uzyskują dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie występuje w tym przypadku przyrost majątku skutkujący powstaniem zobowiązania podatkowego. O ile kierowca działa więc jako osoba fizyczna, która przy okazji swojej podróży zabiera pasażerów i używa samochodu do celów prywatnych – nie zachodzi obowiązek podatkowy.

Przy okazji Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że konieczność odprowadzenia podatku zachodzi w przypadku oferowania przejazdów pojazdami służącymi wykonywaniu obowiązków pracowniczych, służbowych bądź zawodowych, powierzonych kierowcy wyłącznie w innym celu, niż użytek prywatny. Wtedy – jak przeczytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację - należy przyjąć, że jest to działalność zarobkowa, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ministerstwo Finansów stwierdza również, że w przypadku kierowcy działającego jako prywatna osoba nie występuje obowiązek podatkowy z tytułu VAT, ponieważ wspólne przejazdy jako sporadyczne zabieranie ze sobą osób, podróżujących w tym samym kierunku, nie stanowią stałej, zarobkowej działalności usługowej.

Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje tylko wtedy, gdy dany podmiot realizuje zasadę zarobkowego i zorganizowanego działania polegającego np. na przewozie osób.

Treść interpelacji 32705 posła Zbigniewa Chmielowca i odpowiedź Ministerstwa Finansów dostępne są na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=470F33CCAB95DAD7C1257E440047D239

Zdjęcie główne artykułu Paweł Kadysz

Komentarze (0)