Rozmowa z Katarzyną Dudą kierownikiem projektu Inwestornia Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP) realizuje projekt Inwestornia umożliwiający promocję projektów biznesowych oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy ich autorami i inwestorami od 2009 roku. Czy jesteście już Państwo ekspertami w tej dziedzinie?

Katarzyna Duda: Trzy konkursy dla pomysłodawców, szereg konferencji, spotkań networkingowych, szkoleń i przede wszystkim bezpośrednia praca z pomysłodawcami i inwestorami pozwoliła na zebrane cennego doświadczenia, którym się dzielimy. Wiemy, że w przypadku rodzenia się nowego biznesu, gdy startup znajduje źródło kapitału, dla obu stron jest to nie tyle przygoda, co stawiający konkretne wymagania proces. Proces uwarunkowany prawnie i ekonomicznie, który tworzą ludzie. Jeśli chce się osiągnąć sukces nie da się pominąć żadnego z tych elementów.

Przygotowuje Pani i pomysłodawców i Inwestorów do podjęcia współpracy. Czego najczęściej dotyczą rozmowy z pomysłodawcą przed spotkaniem, a czego z Aniołem Biznesu?

K.D.: Rozmowa z pomysłodawcami dotyczy z jednej strony opracowania modelu biznesu, sprawdzenia jego możliwości rynkowych, pracy nad produktem, sprzedaży, weryfikacji planu marketingowego i finansowego, ale także budowania zespołu i umiejętności nawiązania kontaktu z inwestorem. Aniołowie Biznesu z kolei najczęściej pytają się o projekty, które mogą przynieść im szybki zysk, ale także szukają rozwiązań, głównie technologicznych, które mogliby zastosować w swoich przedsiębiorstwach. Dla obu stron czynnikiem kluczowym jest zespół. Zaufanie w biznesie to podstawowy element, aby podjąć z kimś współpracę, a dobrze zorganizowany i kompetentny zespół w startupie przekonuje tak samo jak dobry pomysł.

Czyli nikt nie zainwestuje w świetny pomysł jeśli nie zaufa ludziom?

K.D.: Oczywiście, dlatego między innymi przygotowaliśmy dla pomysłodawców materiały, które poruszają problem budowy zespołu projektowego i zarządzania ludźmi w startupie. Umiejętności miękkie, dobra komunikacja to zawsze atuty, które są bezcenne.

Jakie procesy należy wspomagać gdy już pomysł jest przygotowany do wprowadzenia na rynek a zespół doskonale ze sobą współpracuje?

K.D.: Nawet jeśli pomysł jest świetny, biznes realny to jeszcze trzeba przekonać do tego innych, szczególnie gdy ryzykują swój kapitał. Kolejny ważny obszar pracy z pomysłodawcami poświęcaliśmy więc przygotowaniu prezentacji inwestorskiej oraz teasera informacyjnego, które często odgrywają zasadniczą rolę w nawiązaniu pierwszego kontaktu z inwestorami. Wiemy, że z reguły jeśli teaser zwróci uwagę, rozpoczynają się spotkania i rozmowy, które umożliwiają obu stronom uzyskanie ważnych dla nich odpowiedzi i sprawdzenie własnej wiarygodności.

Jak odpowiadacie na takie potrzeby obu stron?

K.D.: Aktualnie wraz z doświadczonymi partnerami Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach projektu Innopomorze oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza organizujemy 13 lutego w Sopocie bezpłatną konferencję podsumowującą projekt Inwestornia, którą połączyliśmy z Forum Inwestorów Kapitałowych. Poruszane podczas forum zagadnienia będą dotyczyły transakcji kapitałowych zarówno od strony prawnej jak i finansowej. Wśród tematów będą m.in. metody wyceny projektów, analiza ryzyk związanych z inwestycją kapitałową, optymalizacja podatkowa inwestycji, aspekty umów inwestycyjnych, modele inwestycyjne, tworzenie wartości w spółkach kapitałowych, czy też motywacja kluczowych pracowników poprzez udziały i akcje. W planie wydarzenia przewidziano także prezentację innowacyjnych projektów i spółek.

Informacje o projekcie, zrealizowanych działaniach, wydanych publikacjach oraz konferencji podsumowującej projekt dostępne są na stronie www.inwestornia.pl.

Dziękuję za rozmowę

Projekt Inwestornia realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza SA nosi pełną nazwę „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami”, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.


Komentarze (0)