10 pytań do… Radosława Czyrko

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

Tym razem z 10 pytaniami zmierzył się Radosław Czyrko, Partner Zarządzający w Xevin Investments.

O odpowiedzi na nasze pytania poprosiliśmy przedstawiciela instytucji inwestującej w startupy technologiczne. Tym razem z naszymi 10 pytaniami zmierzył się Radosław Czyrko, partner zarządzający w Xevin Investments.

Dobry startup to taki, który… ma konkretne cele rynkowe do osiągnięcia, ale jest gotowy do ciągłych modyfikacji tych celów.

Najważniejszą cechą startupowca jest… determinacja do zrealizowania w pełni funkcjonującego przedsięwzięcia.

Najważniejsze umiejętności zespołu tworzącego startup to… realny podział kompetencji i co za tym idzie, w pełni pokrycie osobowe wszystkich istotnych aspektów projektu.

Polskie startupy różnią się od zagranicznych tym, że… większość polskich start-upów nastawia się tylko i wyłącznie na Polskę, zagraniczne zupełnie odwrotnie od początku są przygotowywane jako produkty globalne i nie chodzi tu tylko o wersję językową.

Innowacyjność jest dla startupu jak… w dzisiejszych czasach jest wyzwaniem, na każdym etapie życia start-upu innowacyjnym jest trudniej.

Gdybym musiał skorzystać z finansowania swojego pomysłu zdecydowałbym się… pierwsze początki to środki własne i z jakąś wersją pomysłu skierowałbym się do inwestora instytucjonalnego lub anioła biznesu.

Najlepszym sposobem na promocję startupu jest… networking.

Najczęstszą przyczyną porażki startupu jest… brak podstawowej analizy zapotrzebowania na usługę/produkt start-upu.

Najczęstszą przyczyną sukcesu startupu jest… determinacja twórców do zrealizowania celu.

Warto jest zrobić startup, ponieważ… jest to zajęcie ciekawe, dające wiele satysfakcji i może przynieść realne duże pieniądze.