Polityka prywatności

1. 143Media sp. z o.o. wydawca serwisu MamStartup (dalej “Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić, ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez 143Media sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych przez Serwis i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach 143Media sp. z o.o., w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług 143Media sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest 143Media sp. z o.o..

4. 143Media sp. z o.o. nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez 143Media sp. z o.o. dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. 143Media sp. z o.o. gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

7. Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. 143Media sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: [email protected]

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Newsletter MamStartup

Dziękujemy, że jesteś zainteresowany newsletterem MamStartup.

Działamy w zgodzie z nowym prawem ochrony danych osobowych, dlatego prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu e-mail oraz historii otwieralności wiadomości) przez 143Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć swoją zgodę (wypisać się z listy), klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej wiadomości od nas.

Poniżej informacje, które zgodnie z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych jesteśmy Ci winni:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie 143Media sp. z o.o., al. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa.

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [email protected]

Twoje dane (e-mail, imię – jeśli nam je podasz, historia otwieralności wiadomości, informacje z plików cookies) będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych serwisów prowadzonych przez 143Media sp. z o.o. (NowyMarketing, MamStartup, Sznyt), w tym w celu przesyłania Ci newslettera z ofertami, które według naszej wiedzy o Tobie będą najlepiej dopasowane do Twoich zainteresowań.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę (wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych), klikając w link dezaktywacyjny (zawarty w każdym wysyłanym przez nas e-mailu) lub po prostu pisząc do nas wiadomość.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz zapisany do naszego newslettera.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane.

W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu świadczącego podobną usługę (newsletter).

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe. Imienia nie musisz nam podawać, jeśli nie zależy Ci, byśmy w komunikacji zwracali się do Ciebie po imieniu. Z kolei podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne, jeśli chcesz otrzymywać newsletter (jak wiadomo, bez tego nie możemy wysyłać Ci e-maili 😉

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść newsletterów MamStartup do oczekiwań czytelników.