Kontakt

Skrzynka redakcyjna

[email protected]

Redaktor

Przemysław Zieliński

  [email protected]
 linkedin.com/in/przemzie

Teksty autora >

Redaktorka

Maria Czekańska

  [email protected]
linkedin.com/in/mariaczekan1ska/

Teksty autorki >

Redaktorka / Podcasterka

Marta Janczewska-Bażak

linkedin.com/in/martajanczewskabazak/

Teksty autorki >

Reklama & Współpraca

Tomasz Niewiński

  [email protected]
  https://www.linkedin.com/in/tomasz-niewiński
695 069 929

Redaktor naczelny

Marcin Małecki

  [email protected]
  linkedin.com/in/mwmalecki

 

Adres

MamStartup
Aleksandra Kamińskiego 6/43
03-130 Warszawa