2020 rok pod znakiem exitów. Podsumowanie roku SpeedUp Group

Dodane:

Krzysztof Pawlak Krzysztof Pawlak

2020 rok pod znakiem exitów. Podsumowanie roku SpeedUp Group

Udostępnij:

Na początku roku w ramach funduszu SpeedUp Energy Innovation udało nam się zainwestować w dwie spółki,  finalizacja trzeciej transakcji nastąpiła we wrześniu. W ramach Seedstone Incubation Fund jego zespół dokonał pięciu inwestycji inkubacyjnych i pracuje nad zamknięciem szóstego procesu. SpeedUp Group podsumowuje 2020 rok.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2020 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

Jesteśmy grupą funduszy tworzonych przez ludzi od lat wspierających rozwój ekosystemu startupów i środowiska VC w CEE. Inwestujemy w twórców firm znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju (seed – Series A). Z firmami współpracujemy w horyzoncie inwestycyjnym od 3 do 8 lat a wysokość inwestycji wynosi od 50 tysięcy do 4 milionów Euro. Interesują nas firmy i przedsiębiorcy z Europy, głównie CEE. Aktualnie mamy 3 aktywnie inwestujące fundusze:

  • SpeedUp Energy Innovation (SEI) – fundusz współtworzony wspólnie z PFR Ventures oraz PGE i NCBiR, koncentrujący się głównie na projektach z obszaru Energy Tech, IOT oraz Industry 4.0 oraz Enterprise Software. W ramach SEI poszukujemy spółek, które posiadają gotowy produkt i generują przychody.
  • SpeedUp Bridge Alfa – fundusz typu Bridge Alfa, sektorowo agnostyczny. W ramach tego funduszu najczęściej decydujemy się na inwestycje na etapie MVP (minimalna wersja produktu) lub niemal gotowego produktu, w zespoły, które posiadają silne kompetencje technologiczne oraz wiedzę i doświadczenie na temat specyfiki rynku na którym ma działać rozwiązanie.
  • Seedstone Incubation Fund to również fundusz typu Bridge Alfa, który jest zarządzany przez dwóch Partnerów z naszego zespołu, jednak funkcjonuje w sposób bardziej niezależny od naszych struktur. Seedstone jest funduszem inkubacyjnym, który zajmuje się inwestycjami m.in. w obszarze AI/blockchain na bardzo wczesnym etapie. W ramach inwestycji zespoły rozpoczynają prace nad tworzeniem proof of concept.

Jeśli chodzi o SpeedUp Bridge Alfa, w czwartym kwartale bieżącego roku przeszliśmy do dalszych etapów negocjacji z 5 zespołami. Oczekujemy zakończenia z sukcesem tych procesów inwestycyjnych najpóźniej w lutym. Mimo bliskiego końca roku, planujemy zrealizować w 2020 kolejną, czwartą inwestycję z ramienia SpeedUp Energy Innovation.

Wybrane projekty, w które zainwestowaliśmy w 2020 to:

  • Devskiller – platforma ułatwiająca i automatyzująca rekrutację programistów. Inwestując w dany projekt przede wszystkim kierowaliśmy się jakością zespołu, jego umiejętnościami i wszechstronnością. Uważamy także, że podejście Devskillera do automatycznej ewaluacji praktycznych umiejętności programistów jest przyszłością rynku mierzenia kompetencji pracowników technicznych.
  • Prodio – system do zarządzania, planowania i rozliczania produkcji w mikro i małych firmach. W przypadku Prodio ponownie zespół odegrał kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Marek i Paweł bez żadnego zewnętrznego kapitału zbudowali produkt i pozyskali około 100 płacących klientów, co bardzo pozytywnie świadczyło o ich egzekucji. Przekonał nas także potencjał rynku bardzo małych firm produkcyjnych, które do tej pory pozostawały poza głównym nurtem cyfryzacji.
  • Versabox – autonomiczne roboty i zarządzające nimi oprogramowanie w obszarze procesów intra logistycznych, skierowane do firm produkcyjnych. W przypadku Versabox mówimy o unikalnym zestawie kompetencji biznesowych z technologicznymi, których efektem jest pozycja spółki jako pretendent do zostania liderem producentów autonomicznych robotów mobilnych. Spółka stworzyła produkt z powodzeniem sprzedawany do największych firm produkcyjnych na świecie.

Przeprowadzenie tych kilku inwestycji wymagało od nas w tym roku przeglądu niemal półtora tysiąca różnych projektów. Poniżej przedstawiamy grafikę zestawiającą skonsolidowany lejek dealflow naszej grupy.

Jak wygląda ocena projektów?

Precyzując, łącznie nawiązaliśmy w tym roku kontakt z 1482 spółkami. Szanując czas kontaktujących się z nami founderów, staramy się jak najszybciej zweryfikować, czy jesteśmy dla nich odpowiednim partnerem. Powodami, dla których najczęściej nie możemy kontynuować rozmów są kwestie formalne i merytoryczne. Wśród formalnych możemy wymienić m.in.  brak możliwości zrealizowania tzw. “polskiego pierwiastka”, “niezdrowe” captable, czy niedopasowanie profilu i etapu spółki do aktywnie inwestujących funduszy. Wśród powodów merytorycznych z kolei spotykamy m.in. brak odpowiednio mocnego UVP, brak przewagi konkurencyjnej spółki, wątpliwości odnośnie wartości produktu dla grupy docelowej, czy mało atrakcyjny dla nas rynek, na którym spółka działa.

Etap “Analysis” jest etapem, podczas którego nasz zespół głębiej wchodzi w analizowany temat i przedstawia go na wewnętrznym spotkaniu zespołu inwestycyjnego. Działamy z wykorzystaniem systemu wykorzystującego tzw. hot-seats lub „adwokackiego” – oznacza to, że każdy projekt musi znaleźć swojego adwokata wśród jednego z partnerów. Na etapie “Deep Analysis” zwykle partner wraz z analitykiem przeprowadzają z zespołem warsztat oceny ryzyka inwestycji w spółkę oraz kompletują materiały na wewnętrzny spotkania decyzyjnego z pozostałymi zaangażowanymi w dany fundusz partnerami. Ponad połowie spółek z fazy “Deep Analysis” udaje się przejść do etapu “Negotiations”, czyli otrzymuje od nas ofertę inwestycyjną. Jak statystyka pokazuje, otrzymanie oferty nie oznacza, że do inwestycji dojdzie – w naszym przypadku 60% negocjacji można uznać za zakończone sukcesem (rozumianym jako podpisanie umowy inwestycyjnej).

Ze względu na specyfikę funduszu SpeedUp Energy Innovation, nasza grupa od kilku lat intensywnie buduje network i monitoruje nie tylko rodzimy ale również zagraniczne rynki w poszukiwaniu spółek, które gotowe byłyby kontynuować budowanie swojej wartości w Polsce. Najczęściej rozmawiamy ze spółkami z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że nie działamy intensywnie na rynku lokalnym – ponad 40% naszego dealflow pochodzi z Polski.

Gdzie szukamy projektów?

Jeśli chodzi o źródła generowania dealflow, dzielimy je na pochodzące z wydarzeń (event), znalezione przez nas (scouting), przychodzące do przez polecenie (network) oraz tzw. “colds”, którymi są kontakty od founderów, z którymi nie mieliśmy jeszcze przyjemności rozmawiać. Coraz ważniejszą rolę odgrywa u nas wykonywany wewnętrznie scouting. W tym roku dwie z trzech inwestycji SpeedUp Energy Innovation pochodziły właśnie z tego kanału, co jest odzwierciedleniem poniższej statystyki, według której ze scoutingu wygenerowaliśmy najwięcej dealflow. Pod kątem liczbowym kolejnymi kluczowymi obszarami jest cold inbound oraz spółki przychodzące z naszego networku.

Od kilku lat najlepszym kanałem pozyskiwania spółek pod kątem jakościowym (projekty, które przeszły do etapu analysis) pozostaje “network”. W nadchodzących latach chcielibyśmy położyć jeszcze większy nacisk na jakość projektów pochodzących ze scoutingu oraz wydarzeń.

Jakich spółek szukamy?

Jeśli chodzi o profil spółek, z którymi najczęściej rozmawiamy, na pierwszym miejscu znajduje się sektor energetyczny. Ze względu na dotychczasowe portfolio i doświadczenie wyniesione z inwestycji w takie spółki jak StethoMe, czy RemmedVR bardzo chętnie rozmawiamy również ze spółkami o profilu medycznym.

Organizując natomiast w ramach HugeThing kilkukrotnie akcelerator fintechowy (tworzyliśmy także akceleratory z obszaru martech oraz sustainability), we współpracy z największymi bankami w Polsce, jesteśmy gotowi służyć swoim networkiem i wiedzą spółkom z danego obszaru.

Doświadczenie i background części naszych Partnerów Zarządzających sprawia że jako grupa odczuwamy także silny sentyment do spółek z segmentu martech.

Ciekawe dla nas są również rozwiązania z obszaru cybersecurity. W tym kontekście, w ciągu ostatniego roku spędziliśmy sporo czasu analizując dany segment, zbudowaliśmy współpracę z osobami będącymi w stanie ocenić potencjał technologiczny poszczególnych rozwiązań. Jesteśmy gotowi i otwarci na inwestycje także w tym sektorze.

Ostatnimi pod kątem popularności są segmenty, z których pochodzą nasze dwie tegoroczne inwestycje – czyli Devskiller (HR) oraz Versabox (Industry). Ze względu na wiedzę oraz network wynoszone każdego dnia ze współpracy z tymi spółkami, jesteśmy w stanie dostarczyć jeszcze więcej smart-money dla potencjalnych nowych inwestycji z danych obszarów.

Początek 2020 roku

Końcówka roku jest dobrym momentem na wyciągnięcie wniosków, także tych negatywnych w kontekście działalności naszego zespołu – pomimo bardzo szybkiego przejścia na początku marca na tryb pracy zdalnej, problemem było zachowanie szybkości i sprawności postępowania w procesach inwestycyjnych. W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na dopracowaniu tego obszaru.

Specyficzny coreowy obszar naszego większego funduszu (SpeedUp Energy Innovation), sprawia, że chcąc zidentyfikować projekty z sektora energy tech, iot, industry 4.0 generujące już przychody ze swojej działalności, musimy ich szukać za granicą. Oprócz działań scoutingowych, od niemal 10 lat pracujemy nad rozbudowaniem networku funduszy zagranicznych. Jest to obszar, który nieustannie trzeba polepszać. Dzięki działaniom naszego zespołu, jesteśmy także w stanie zaoferować naszym spółkom portfelowym większą wartość w obszarze dalszego fundraisingu. Celem na nadchodzące miesiące jest także zwiększenie liczby koinwestycji z zagranicznymi, ale też z polskimi funduszami.

Poza działaniami inwestycyjnymi, w minionym roku intensywnie wspieraliśmy nasze spółki portfelowe. Ważne dla nas było stworzenie przestrzeni i warunków dla założycieli naszych spółek do skutecznej i sprawnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Rozpoczęliśmy realizację spotkań “Founders Roundtable”, wirtualnych spotkań założycieli koncentrujących się na danym, ustalonym wcześniej temacie (fundraising, ekspansja zagraniczna etc.). Zorganizowaliśmy także warsztaty, z obszarów tematycznych istotnych dla założycieli spółek, między innymi mental health, pricingu czy kwestii podatkowych spółek.

2020 rok był także czasem intensywnym pod kątem exitów. Nasza spółka portfelowa SmartPharma została przejęta przez grupę Chiesi Farmaceutici. To globalna grupa farmaceutyczna z siedzibą w Parmie. Chiesi posiada 28 oddziałów na świecie i zatrudnia prawie 6000 pracowników, dostarczając leki pacjentom w ponad 80 krajach. Negocjacje oraz finalizację transakcji realizowaliśmy zdalnie. W nadchodzącym roku spodziewamy się kolejnych wyjść z inwestycji, prace z nimi związane już trwają.

Plany na 2021 rok

Jeśli chodzi o 2021 rok, w ramach dalszych celów inwestycyjnych dla SpeedUp Energy Innovation skupiamy się na poszukiwaniu projektów stricte z obszaru energetycznego – interesują nas m.in. takie segmenty jak magazynowanie energii, czy energia wodorowa. W ramach pozostałych funduszy SpeedUp Bridge Alfa oraz Seedstone Incubation Fund skupiamy się przede wszystkim na znajdowaniu świetnych przedsiębiorców, inżynierów; osób, u których  wysoki poziom kompetencji technicznych i menedżerskich, idzie w parze z dogłębnym zrozumieniem problemu, którym chcą się zająć. W zamian oferujemy naszą wiedzę, doświadczenie oraz kontakty budowane w ramach grupy od lat. Jesteśmy aktywnym partnerem, który interesuje się sytuacją spółek i stara się je wspierać w obszarach takich jak m.in. fundraising, pozyskiwanie klientów i partnerów, czy ekspansja zagraniczna.

Zarówno w minionym roku, jak i poprzednich popełniliśmy kilka błędów. Mamy świadomość, jak wiele pracy jeszcze przed nami. Niemniej nauka, którą wyciągamy sprawia, że tych błędów jest coraz mniej, a doświadczenie wyniesione z naszej działalności wpływa na nawiązywanie bardzo dobrych relacji z przedsiębiorcami, jak również możliwość dostarczenia im profesjonalnej pomocy.

Autor: Krzysztof Pawlak, Investment Associate w SpeedUp Group