3 358 mniej jednoosobowych działalności gospodarczych na koniec 2016 roku niż w 2015

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Jak wynika z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce wynosiła 2 968 786. Czyli o 3 358 mniej niż na koniec 2015 roku.

Na szczęście statystyki są o wiele lepsze jeśli chodzi o inne formy prawne prowadzenia działalności w Polsce.

fot. pexels.com

Spadek ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odnotowany został aż w dwunastu województwach. Największą różnicę względem poprzedniego roku zauważamy w województwie śląskim, wynosi ona 3 466 podmiotów. To blisko trzy razy więcej niż w drugim w kolejności w tym zestawieniu województwie zachodnio-pomorskim. Największym przyrostem nowych przedsiębiorców mogą pochwalić się natomiast województwa: mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz podkarpackie.Przyglądając się od dłuższego czasu zmianom zachodzącym w formach prawnych podmiotów polskiej gospodarki można zadać sobie pytanie jakie są powody rezygnacji z prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych? Z pewnością można wymienić malejącą stopę bezrobocia – wynoszącą na chwilę obecną 8,6 % oraz aktualne trendy na rynku pracy, który od pewnego czasu przez jego obserwatorów i badaczy nazywany jest rynkiem pracownika. Kolejny powód można upatrywać w załataniu przez rząd tzw. luki macierzyńskiej, która polegała na zakładaniu działalności przez kobiety ciężarne bądź planujące ciążę, opłaceniu minimum jednorazowo najwyższej składki ubezpieczeniowej oraz pobieraniu przez okres urlopu macierzyńskiego co miesiąc 6 tys. zł świadczenia. Po upływie którego działalność zazwyczaj była zamykana.Jednak jednym z najistotniejszych powodów zamykania jednoosobowych działalność gospodarczych jest najczęściej brak płynności finansowej. W szczególności firmy z krótką bądź brakiem historii na rynku potrzebują czasu aby odnotować zysk. Niestety nowi przedsiębiorcy są dla banków ryzykownymi klientami i rzadko kiedy uzyskują tam dodatkowe finansowanie na naprawienie firmowego budżetu.Poprawiające się makroekonomiczne warunki Polskiej gospodarki mają wpływ na jej warunki mikroekonomiczne. Mając dobrą sytuację na rynku pracy zmniejsza się zapotrzebowanie na poszukiwanie dodatkowego źródła dochodu. Przeważająca ilość osób na polskim rynku pracy ceni sobie stabilność zatrudnienia, która daje wiele możliwość takich jak chociażby inwestycje.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem