3 zasady skutecznego motywowania pracowników

Dodane:

Radek Drzewiecki Radek Drzewiecki

Udostępnij:

Jak motywować pracowników, żeby z uśmiechem na twarzy przychodzili do pracy w każdy poniedziałek, pozytywnie nastrajając się na resztę tygodnia? Istnieją przynajmniej 3 zasady, o których należy pamiętać.

fot. unsplash.com

Motywując pracowników, warto mieć świadomość, że na poziom natężenia tego czynnika wpływa między innymi stopień niezaspokojenia danej potrzeby. Warto w rozmowie z pracownikami ustalić, co najbardziej liczy się dla każdego z nich. Badania pokazują, że motywacja ekonomiczna nie jest skutecznym narzędziem do długofalowego motywowania pracowników i działa jedynie przez pewien czas.

3 zasady motywowania pracowników 

W budowaniu zaangażowania pracowników pomocne są 3 poniższe zasady. Ich zastosowanie pozwala stworzyć warunki, które zapewniają poczucie sensu, przynależności i wpływu.

1. Zbuduj wśród pracowników świadomość misji, wartości i celów strategicznych firmy

Zachowanie balansu między celami pracowników a strategią firmy jest podstawą skutecznego funkcjonowania organizacji. Należy więc uświadomić podwładnych, po co istnieje firma oraz wyjaśnić im biznesowy kontekst przedsięwzięcia – nadaje się do tego plakat lub kartka papieru z rozpisanymi: wartościami firmy, jej misją, wizją i celami strategicznymi.

2. Spytaj pracowników, jak chcą pracować

Niech pracownik samodzielnie zdecyduje w jaki sposób chce wykonywać swoje obowiązki. Każda osoba zatrudniona w firmie – niezależnie od stanowiska, na jakim się znajduje – powinna rozumieć swój wkład w realizację biznesu. Sprawi to, że wszyscy członkowie zespołu będą mieć wspólne cele i będą zaangażowani w pracę. Ludzie udają, że pracują, jeśli menedżerowie udają, że przewodzą.

3. Precyzyjnie określ zakres obowiązków, czyli role

Warto zwrócić uwagę na różnicę między standardowym opisem stanowiska pracy a rolą w procesie. Nie należy koncentrować się na zakresie obowiązków, tylko na tym, jak członkowie zespołu mają realizować wynikające z krytycznych czynników sukcesu cele indywidualne, wpierając tym samym spełnienie celów wspólnych. 

Korzystając z analogii sportowej, można to odnieść do roli na boisku, której realizacja ma zapewnić wygraną w meczu. Z uwagi na to, że role w procesie są rolami merytorycznymi, podczas ich tworzenia należy koncentrować się głównie na pracownikach. To przecież oni na ogół dodają wartość – podobnie jak zawodnicy na boisku.

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Pracownicy oczekują, że liderzy będą szanować podwładnych, posiadać wysokie standardy moralne i etyczne, budować poczucie przynależności, opierać się na faktach, a nie na opiniach oraz zapewniać przestrzeni do popełniania błędów i uczenia się. Dla pracowników ważne jest także, by szef był zaangażowany w ich rozwój oraz wykazywał się otwartością na nowe inicjatywy i pomysły.

Aby stworzyć zespołu zaangażowanego w pracę, ludzie powinni choć w najmniejszym stopniu odnajdywać w niej radość i rozumieć jej sens. Co za tym idzie, liderzy muszą znać cele biznesowe firmy i pamiętać o odpowiednim poziomie motywacji, „zarażając” nią swoich pracowników. Ufanie podwładnym, dialog i swoboda w realizacji obowiązków są jednymi z motywatorów, które powodują, że ludzie chętnie biorą udział w projektach. Również w poniedziałek.

Radek Drzewiecki

Założyciel Leanpassion

Autor 5-krokowego procesu budowania Strategii Lean oraz modelu przywództwa Leadership 734. Pierwsze doświadczenie zdobywał pracując w firmach motoryzacyjnych oraz pełniąc rolę LEAN Managera w GE. Jako doradca współpracował z ponad 300 firmami, między innymi Solaris, Raiffeisen Polbank, Credit Agricole, DB Schenker, Fresh Logistics, Infosys, mLeasing. Obecnie poświęca się rozwojowi Keepylife i Sherlock Waste. Jego Motto to Świetne Firmy i Szczęśliwi Ludzie.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem