3W Challenge: konkurs dla innowacyjnych projektów z obszaru 3W

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

3W Challenge: konkurs dla innowacyjnych projektów z obszaru 3W

Udostępnij:

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Idea 3W i The Heart z dumą ogłaszają inauguracyjną edycję konkursu 3W Challenge, który skierowany jest do naukowców, przedsiębiorców oraz spółek technologicznych. 3W Challenge jest wyjątkową szansą dla projektów zgodnych z Ideą 3W – woda, wodór, węgiel i oferuje wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki, medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki.

Cele 3W Challenge

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii, które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie gospodarki.

– Ogłosiliśmy konkurs 3W Challenge, żeby wspierać rozwój projektów badawczo-rozwojowych polskich pomysłodawców i twórców technologii z obszaru 3W (woda, wodór, węgiel) – mówi Aleksandra Surynowicz, Dyrektor Departamentu Inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego. – Inicjując aktywność w obszarze venture buildingu, BGK uruchamia dodatkowy, pozytywny impuls do rozwoju nowych przedsięwzięć w obszarze nowych technologii i innowacji. Chcemy w ten sposób zwiększyć podaż projektów, które mogą zyskać dalsze wsparcie ze strony funduszy venture capital – dodaje.

Jak podkreśla Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart, kluczowym celem budowania rozwiązań technologicznych w modelu Venture Buildingowym jest minimalizacja ryzyka oraz przyspieszenie procesu realizacji projektu, która jednocześnie umożliwia szybką komercjalizację rozwiązania. Te założenia stanowią fundament konkursu 3W Challenge.

Nagroda w konkursie 3W Challenge

Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy mają szansę zostać jednym z trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje:

  • Rozwój Biznesowy Projektu – w tym przygotowanie modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego.
  • Weryfikacja Rynkowa i Dostosowanie do Klientów – Zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów.
  • Nawiązanie Kontaktu z Inwestorami – Możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

Trzech wybranych laureatów 3W Challenge zostanie nagrodzonych wsparciem dedykowanego zespołu specjalistów od budowania startupów. Razem z nimi, laureaci przejdą przez sprawdzony proces walidacji, budowy i ostatecznego uruchamiania operacyjnego rozwiązania. Nasze projekty będą rozwijane w ekosystemie, który przygotuje je na owocną współpracę z korporacjami i funduszami inwestycyjnymi – mówi Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart – Za nagrodą kryje się także wsparcie w kluczowych obszarach, które stają się niezbędne w momencie wejścia na rynek – pomoc w działaniach sprzedażowych, kwestiach prawnych, marketingu, wsparcie HR i budowanie strategii skalowania produktu. Dla kilkuosobowych zespołów badawczych czy początkujących startupów, wygrana i współpraca z The Heart to unikalna szansa na realizację ambitnych planów – dodaje.

Harmonogram Konkursu

11.2023 – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń, bieżąca analiza projektów pod kątem spełnienia kryteriów konkursu
01.2024 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i weryfikacja projektów
28-31.01.2024 – Zaproszenie wybranych projektów na Demo Day w Warszawie
02.2024 – Demo Day, obrady Jury i wybranie 3 Laureatów Konkursu
02.- 8.03.2024 – Rozmowy indywidualne z Laureatami
03.2024 – Rozpoczęcie procesu venture buildingu

Jury Konkursu

Zgłoszone do projektu projekty oceni jury w składzie:

  • Aleksandra Surynowicz, dyrektor Departamentu Inwestycji, BGK
  • Marek Zieliński, dyrektor biura innowacji 3W, BGK
  • Patryk Darowski, Dyrektor zarządzający pionem ryzyka branżowego i ESG, BGK
  • Piotr Woliński, CEO Vinci S.A
  • Bartosz Pakulski, Investment Analyst Vinci S.A.
  • Maciej Marszałek, CEO The Heart
  • Kamil Sumera CEO, The Heart R&D Lab.

Inicjatywę 3W Challenge wspierają merytorycznie ekosystem naukowo – badawczy, korporacje oraz fundusze inwestycyjne.

– Jesteśmy podekscytowani możliwością partnerstwa strategicznego w ramach inicjatywy 3W Challenge. Poprzez łączenie świata nauki z biznesem w obszarach węgla, wody i wodoru, konkurs ten może wyłonić zespoły opracowujące przełomowe technologie, które nie tylko spełnią współczesne wyzwania, ale także otworzą nowe horyzonty dla zrównoważonego rozwoju i innowacji – mówi Bartosz Pakulski, analityk ds inwestycji w Vinci S.A. – Wierzymy, że istnieje potencjał na dalszą współpracę pomiędzy naszym funduszem oraz uczestnikami konkursu, a oferowany jako nagroda proces venture buildingu pomoże odpowiednio przygotować się do przekucia pomysłu w rentowny biznes – dodaje.

Jak Zgłosić Swój Projekt?

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2024 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://idea3w.org/3W-challenge.

Kontakt:

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Woda, wodór, węgiel (3w)

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.