40% kobiet jest gotowych założyć własną firmę

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut GfK na życzenie Amway wykazały, że aż 73% Polek ma pozytywny stosunek do prowadzenia firmy, a 40% wykazuje gotowość do założenia własnego biznesu.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut GfK na życzenie Amway wykazały, że aż 73% Polek ma pozytywny stosunek do prowadzenia firmy, a 40% wykazuje gotowość do założenia własnego biznesu. Dane z tego samego badania pokazują jednocześnie, że stopień wykorzystania potencjału przedsiębiorczości Polek jest wyjątkowo niski w porównaniu z innymi europejskimi krajami.

Amway Europe, wraz z Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz międzynarodowym instytutem badawczym GfK, przygotował raport na temat przedsiębiorczości w Europie. Zestawienie powstało w oparciu dane z badania przeprowadzonego w 2012 roku na grupie 18 tysięcy respondentów w 16 krajach europejskich. Jego wyniki wskazują czynniki motywujące do założenia własnej działalności gospodarczej oraz główne przeszkody, stojące przed przedsiębiorczymi kobietami.

– Z naszych badań jasno wynika, że Polki są bardzo otwarte na pomysł prowadzenia własnej firmy. Nie brakuje im wiedzy i zaangażowania, jednak pojawiają się przed nimi inne przeszkody takie jak: brak kapitału na start czy biurokracja. W obecnej sytuacji gospodarczej oraz rosnącego bezrobocia powinniśmy intensywnie pracować nad zniesieniem tych barier. Zachęcanie Polek do przedsiębiorczości może być ważnym, impulsem do stymulowania wzrostu gospodarczego. – powiedziała Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska.

W Europie średnio dwie na trzy kobiety mają przychylne nastawienie do przedsiębiorczości. Na tym tle wyróżniają się Polki, wśród których aż 73% ma pozytywny stosunek do tego zagadnienia. Więcej Polek, w porównaniu z wynikami europejskimi, deklaruje także gotowość do założenia własnej firmy (patrz: Wykres 1). To dowód na istnienie bardzo dużego, ale niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości w tej grupie.

Wykres 1: Gotowość do założenia własnej firmy – kobiety

Badania wykazują, że kobiety do prowadzenia własnej firmy najbardziej zachęca perspektywa bycia własnym szefem, niezależność w podejmowaniu decyzji biznesowych i w wyznaczaniu kierunku rozwoju przedsiębiorstwa – takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa respondentek (56%). Dopiero na drugim miejscu, wskazana przez 44% kobiet, znalazła się możliwość uzyskania dodatkowego źródła dochodów. Co ciekawe tylko co czwarta badana stwierdziła, że najbardziej motywująca do założenia własnej działalności gospodarczej jest możliwość powrotu na rynek pracy.

Wykres 2: Motywy prowadzenia własnej firmy – kobiety

Raport precyzyjnie określa bariery towarzyszące zakładaniu działalności gospodarczej, które zostały wskazane przez Polki. Największą przeszkodą jest brak kapitału początkowego, który umożliwiłby założenie firmy i rozpoczęcie działań na rynku. Ta kwestia była wskazywana jako najpoważniejszy czynnik w całej Europie. Na równi wymieniane są także trzy inne bariery:

  • 45% kobiet obawia się niepowodzenia swojego przedsięwzięcia i utraty zainwestowanych pieniędzy, czasu oraz energii;
  • 44% kobiet boi się niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, w związku z trwającym kryzysem finansowym;
  • 40% badanych kobiet jako czynnik ograniczający przedsiębiorczość wskazało biurokrację.

Z drugiej strony tylko jedna na trzy kobiety przyznała, że największą przeszkodą dla niej jest brak pomysłu na własny biznes.

Wykres 3: Bariery dla przedsiębiorców – kobiety

Z przeprowadzonego badania wynika również, że stopień wykorzystania przedsiębiorczości zarówno kobiet jak i mężczyzn w Polsce należy do najniższych Europie. Zjawisko to, określane jako „luka przedsiębiorczości”, polega na dużej dysproporcji pomiędzy odsetkiem badanych deklarujących chęć założenia firmy, a odsetkiem osób, które rzeczywiście zdecydowały się prowadzić własną działalność.

źródło: informacja prasowa