40 mln złotych dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

W ramach Inicjatywy JEREMIE inwestorzy kapitałowi wdrażają produkt finansowy dla przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza umowa z pośrednikiem finansowym podpisana.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwszą umowę na produkt kapitałowy z IQ Pomerania oraz MMPrime. Umowa pozwoli uruchomić nową formułę wsparcia zachodniopomorskich przedsiębiorców, jaką będzie finansowanie pochodzące od inwestora kapitałowego. To pierwsza taka umowa z pośrednikiem finansowym na produkt kapitałowy w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim.

Na zdjęciu Most Długi im. Sobieskiego w Szczecinie | fot. wikipedia.orgCC by 3.0

Ze środków funduszu będą mogli korzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju (seed) lub w fazie rozruchu (start-up), zarejestrowani na terenie województwa zachodniopomorskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje, że ze zgromadzonych środków (ok. 41 mln zł z czego 20 mln pochodzić będzie z JEREMIE, a reszta od inwestorów kapitałowych) fundusz dokona około 40 inwestycji o jednostkowej wartości pomiędzy 0,3 mln zł do 1,5 mln zł.

Produkt kapitałowy, uzupełniając dostępne do tej pory pożyczki i poręczenia JEREMIE, sfinansuje działalność firm najbardziej innowacyjnych, mających największy potencjał rozwojowy – powiedział Marszałek Województwa pan Olgierd Geblewicz.

Nowy fundusz zainwestuje m.in. w sektor ICT, technologie energooszczędne w przemyśle, lotnictwo turystyczne i inne innowacyjne rozwiązania z określonym potencjałem rozwojowym – powiedział Jarosław Kała z Banku Gospodarstwa Krajowego. – Cieszę się, że możemy zaoferować tę formę finansowania w kolejnym województwie – dodał dyr. Kała.

Fundusz JEREMIE będzie nabywał i obejmował papiery wartościowe emitowane przez te przedsiębiorstwa, w szczególności akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość jednostkowej inwestycji w MŚP będzie ograniczona do kwot w przedziale od 0,3 mln zł do 1,5 mln zł. Takie kryteria wpłyną na opłacalność i efektywną dystrybucję tego wsparcia wśród przedsiębiorców. Więcej informacji na temat nowego produktu znajduje się na stronie www.jeremie.pl.

Na zlecenie Województwa zachodniopomorskiego Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez inicjatywę JEREMIE od 2009 roku konsekwentnie wzmacnia sektor mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w województwie zachodniopomorskim. Wykorzystuje w tym celu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Do tej pory 4 666. firm skorzystało z różnych form finansowania na kwotę 503 mln zł.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa, której celem jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem