50 firm z pomocą PAIH może wejść do Norwegii, Rosji i na Ukrainę

Dodane: 08.08.2019

Informacja prasowa Informacja prasowa

50 firm z pomocą PAIH może wejść do Norwegii, Rosji i na Ukrainę

Udostępnij:

System smart home, innowacyjne rozwiązania w budownictwie, dietetyczne słodycze i zdrowe napoje, czy nowoczesny aparat diagnostyczny – tym m.in. polskie firmy chcą podbić rynki Norwegii, Rosji i Ukrainy. Polska Agencja Inwestycji i Handlu opublikowała właśnie listę wnioskodawców rekomendowanych do wsparcia z programu Polskie Mosty Technologiczne. Do grona ponad 100 grantobiorców może dołączyć 50 przedsiębiorców.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) od 2018 roku. Stawką w PMT jest grant o maksymalnej wartości 200 tys. zł w formule pomocy de minimis na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej poza Unię Europejską. Wsparcie mogą otrzymać MŚP, których oferta jest innowacyjna na danym rynku. PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedza seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem są warsztaty nt. specyfiki rynku docelowego, tworzenia strategii ekspansji którą grantobiorcy przetestują i wdrożą na rynku zagranicznym w asyście ekspertów PAIH i doradców zewnętrznych. Okres realizacji projektów przez firmy nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy, a grant może osiągnąć 100% wydatków kwalifikowanych.

Od maja 2018 roku PAIH zorganizowała sześć naborów do projektu. Polskie MŚP miały szansę aplikować o grant na ekspansję na takie rynki jak: USA, Kanada, Meksyk (I nabór, 2018 r.), Japonia, Chiny, Wietnam (II 2018 r.), ZEA, Kenia (III 2018 r.), Australia, Indie, Izrael (IV, 2019 r.), Norwegia, Rosja, Ukraina (V, 2019 r.) oraz Indonezja, Singapur i Korea Południowa (VI, 2019 r.). Etap zagraniczny, czyli m.in. udział w targach meblarskich w Kanadzie, mają za sobą zwycięzcy pierwszej rundy konkursowej. Niebawem w ich ślady mają pójść kolejni.

W drugim w tym roku naborze, na rynki Norwegii, Rosji i Ukrainy, PAIH przyjęła 83 wnioski. – Największą popularnością wśród wnioskodawców cieszyła się Norwegia (34 aplikacje), za nią uplasowała się Ukraina (28). Rosją przedsiębiorcy zainteresowani byli najmniej (21 aplikacji) – zdradza Angelika Wójcik, Project Manager ds. realizacji programu PMT.

Ekspertka dodaje, że na opublikowanej właśnie liście rekomendowanych do wsparcia w tej rundzie jest 50 firm. Podobnie, jak w przypadku poprzednich, większość stanowią mikro firmy (56%), niemal 1/3 średnie (30%), resztę – małe. Wyjaśnia też, że sektory, które reprezentują to m.in. IT, medtech, spożywczy, kosmetyczny, budowlany. – Wśród rekomendowanych przez nas firm są producenci innowacyjnych kosmetyków dla dzieci i dietetycznych słodyczy, ale też autorzy nowoczesnego systemu smart home i testów genetycznych. Wsparcie z naszego programu może również otrzymać spółka wytwarzająca materiały z recyklingu, sprzedająca kontenery modułowe, czy zajmująca się diagnostyką weterynaryjną. Co ciekawe, jeden z wnioskodawców chciałby znaleźć wspólnika do zbudowania biogazowni na Ukrainie – mówi Angelika Wójcik.

Jak wyjaśnia przedstawicielka Agencji, każda z firm przeszła ocenę formalną i merytoryczną wniosku, a kolejnym krokiem jest podpisanie umów i warsztaty z ekspertami – Zakładamy, że większość rekomendowanych przez nas przedsiębiorców podpisze umowy. Jeśli jednak któraś z jakiś przyczyn tego nie zrobi, zaprosimy do udziału wnioskodawców z listy rezerwowej. Kiedy tylko zakończą się formalności, przejdziemy do etapu praktycznego programu, czyli pracy nad strategią wejścia na wybrane przez przedsiębiorców rynki – zaznacza ekspertka zespołu ds. realizacji programu PMT w PAIH.

31 lipca PAIH zamknęła nabór na rynki Indonezji, Singapuru i Korei Południowej, a już we wrześniu uruchomi kolejny. Angelika Wójcik podkreśla, że to będzie pierwsza runda, poświęcona kierunkom ekspansji, które już w programie się pojawiły –  Jeszcze raz damy szansę przedsiębiorcom na złożenie aplikacji na USA, ZEA i Chiny ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków na te rynki w poprzednich naborach – tłumaczy przedstawicielka PAIH.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest realizowany w latach 2018-2023 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość wparcia dla firm wyniesie ponad 176,5 mln zł.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem