50 najlepszych i najgorszych inwestycji 2018 roku. W top 3 XTPL, Playway i IAI

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Najpopularniejsze kryptowaluty przyniosły straty, a na lokatach praktycznie nic się nie zarobiło, po uwzględnieniu podatku i inflacji. Jak wyglądały inwestycje w inne popularne instrumenty finansowe?

Polacy, którzy nie boją się ryzyka i zainwestowali samodzielnie rok temu pieniądze w wybrane spółki giełdowe stracili aż 92% swojego kapitału lub zarobili nawet 109% netto. Z kolei powierzając pieniądze funduszom inwestycyjnym zyskali 10,55% netto – w przypadku najlepszego,  albo utracili blisko ¼ wartości w najsłabszym z nich. 

Platforma Rentier.io przygotowała ranking 50 inwestycji, w które najchętniej inwestują Polacy, zaprezentowane w kolejności od wartości przynoszących największą stopę zwrotu (ROI) na przestrzeni ostatnich 12. miesięcy, po przykłady, w których inwestorzy stracili ponad 90% zainwestowanego kapitału.

W pierwszej dziesiątce najlepszych inwestycji rankingu Rentiera, znajdują się przede wszystkim spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycje w mieszkania. Najlepszy wynik odnotowała firma XTPL z blisko 110% zyskiem netto, tj. po uwzględnianiu podatku i inflacji, dzięki czemu uplasowała się na pierwszym miejscu w zestawieniu. Wśród najlepszej piątki znalazły się jeszcze cztery inne spółki giełdowe, tj. Playway z blisko 98% zysku, IAI ponad 76%, Polenergia ponad 50% oraz Bioton z wartością ponad 48% większą niż rok wcześniej.

– Inwestycje na giełdzie dają możliwość uzyskania sporych zysków. Jednak istnieje zdecydowanie największe ryzyko niepowodzenia, związane z utratą 80 – 90% zainwestowanych środków czy nawet 100% w przypadku bankructwa firmy, jak to miało miejsce na warszawskiej GPW w ostatnim roku – mówi Anton Bubiel, prezes zarządu Rentier.io.

Duże i małe straty

Ostatnią piątkę zestawienia Rentier.io i zarazem największe straty wygenerowały spółki notowane na warszawskiej GPW. Pokazuje to jednoznacznie, że tego typu inwestycje obarczone są największym ryzykiem niepowodzenia. Do „najgorszej” piątki trafiły trzy spółki należące do miliardera Leszka Czarneckiego, tj. Idea Bank, Getin i Getin Nobel. Dołączyły do nich także firmy Auxilia i Cloud. Inwestorzy, którzy kupili akcje tych pięciu spółek 12. miesięcy temu sprzedając je dziś stracili na każdej z nich między 82% a 92% netto, tj. po uwzględnieniu inflacji. Wybierając spółki z indeksu NCINDEX czy SWIG80 także traciło się odpowiednio 30% i 25% netto zainwestowanej kwoty. W przypadku firm z indeksu WIG czy WIG 20 strata była mniejsza, bo wyniosła niecałe 13% i 12%. Zatem nabywanie akcji na WGPW w ostatnim roku stwarzało, w dużym stopniu, możliwość nietrafionych  inwestycji.

Wśród instrumentów finansowych, które nie pozwoliły zarobić w ciągu ostatnich 12. miesięcy były także kryptowaluty. Najwięcej inwestorzy stracili na Ethereum blisko ¾ wartości, Monero ponad 60% oraz Bitcoin „tylko” ponad ½ zainwestowanych środków; miejsca w rankingu od 43 do 45 (odpowiednio).

Funduszowa loteria

Powierzając pieniądze funduszom inwestycyjnym, można było zarówno stracić, jak i zyskać. O efekcie końcowym decydowało duże wyczucie co do wyboru firmy, której powierzało się swoje środki finansowe, jak i samego rodzaju funduszu oraz wybranego produktu. Wiele funduszy działających w Polsce odnotowało straty. Wśród trzech najgorszych był m.in. fundusz inwestycyjny akcji polskich małych i średnich firm Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) –  strata netto na poziomie blisko ¼ wartości zainwestowanych pieniędzy, fundusz inwestycyjny akcji polskich małych i średnich firm BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) – strata netto ponad 23% oraz fundusz inwestycyjny akcji europejskich rynków rozwiniętych Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) ze stratą netto ponad 18%. Z drugiej strony były także fundusze, które dały zarobić swoim klientom. Wśród najlepszej trójki znalazły się fundusz inwestycyjny Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) z zyskiem netto, tj. po odjęciu podatku i inflacji, 10,55% dzięki czemu znalazł się w rankingu Rentier.io na 9. miejscu, fundusz inwestycyjny Trigon Medycyny i Innowacji FIZ 7,88% oraz fundusz inwestycyjny UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 4,32%. Wynik omawianych dwóch ostatnich funduszy pozwolił im zająć 12. i 15. pozycję w zestawieniu.

Ranking 50 najlepszych i najgorszych inwestycji w ostatnich 12 miesiącach przygotowany przez Rentier.io:

Jak Rentier.io opracował ranking?

Wyniki (ROI) netto najlepszych i najgorszych inwestycji zostały obliczone jako różnica pomiędzy ROI brutto a sumą podatku dochodowego w wysokości 19% oraz inflacji za ostatnie 12. miesięcy. ROI dla mieszkań liczone było tylko dla różnicy wartości nieruchomości, bez doliczania do wyniku dochodu z najmu. Od uzyskanego ROI brutto dla lokali zostały odjęte koszty rocznego średniego czynszu, w wysokości 4200 zł. Dla pozostałych instrumentów finansowych nie były liczone inne koszty, np. opłaty prowizyjne lub miesięczne opłaty za prowadzenie rachunków giełdowych, niż podatek dochodowy i inflacja. Do rankingu wyselekcjonowanych zostało pięć spółek, które w trakcie ostatnich 12. miesięcy miały najlepsze wyniki, w zakresie ROI, oraz pięć, które miało najgorsze wyniki. Zostały pominięte, dla przejrzystości niniejszego zestawienia, pozostałe spółki uzyskujące gorsze niż najlepsza 5. lub lepsze niż najsłabsza 5. firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; dane w tym zakresie pochodziły z artykuły Hity i Kity Giełdowe 2018 opublikowanym na portalu money.pl. W rankingu zaprezentowano tylko fundusze, które osiągnęły najlepsze lub najgorsze rezultaty; pozostałe zostały pominięte dla przejrzystości rankingu. Wyniki rankingu zostały obliczone przez Rentier.io, na podstawie porównania wyników dla poszczególnych instrumentów finansowych z dnia 22.XI.2017 i 22.XI.2018. W przypadku mieszkań, dane analizowane przez platformę Rentier.io dotyczyły okresu XI 2017 i XI 2018, dla siedmiu polskich miast: Gdańska, Katowic, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy dla 19 607 ofert sprzedaży mieszkań upublicznionych w internecie.