500 mln zł na demonstratory nowych technologii

Dodane: 08.12.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs programu „Demonstrator”. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w programie NCBR przeznaczyło 500 mln zł.

– Zwiększanie zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo – rozwojową, w oparciu o efektywną współpracę z sektorem nauki jest jednym z naszych priorytetów. Wykorzystując dostępne instrumenty wsparcia dążymy do uzyskania większej synergii w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy. Program „Demonstrator” dobrze wpisuje się w te cele, a wsparcie udzielane ambitnym projektom B+R, które są bliskie wprowadzenia na rynek w niedługiej perspektywie czasowej przyniesie wymierne efekty dla gospodarki – mówi dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Program NCBR „Demonstrator” jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 PO Inteligentny Rozwój „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”. Dzięki wsparciu z NCBR stawiające na innowacje firmy będą mogły przetestować nowatorskie rozwiązania, których celem jest transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki, a w efekcie wprowadzenie na rynek nowoczesnych i innowacyjnych technologii, produktów i procesów.

Dzieląc z przedsiębiorcami ryzyko towarzyszące podejmowaniu prac badawczo – rozwojowych wspieramy najlepsze projekty firm, które chcą zdobywać przewagę konkurencyjną i umocnić swoją pozycję na rynku w oparciu o efekty prac B+R. Wsparcie uzyskane w ramach programu „Demonstrator” pozwoli im sprawdzić i przetestować w wersji demonstracyjnej nowatorskie rozwiązania przed wprowadzeniem ich na rynek – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 500 mln zł. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

W pierwszym, rozstrzygniętym we wrześniu tego roku konkursie w oparciu o ocenę ekspertów NCBR wsparło 20 najlepszych spośród 122 zgłoszonych projektów. Dofinansowanie w wysokości ponad 280 mln zł otrzymało 15 dużych przedsiębiorstw i 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP.  Wkład prywatny wniesiony przez nie wyniósł ponad 407 mln zł. Dzięki wsparciu NCBR będą prowadziły eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: pierwsza w Europie wytworzona w Polsce 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych, demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego oraz opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.

fot. pixabay.com