6 głównych przeszkód, które hamują rozwój IoT w Polsce według Ministerstwa Cyfryzacji

Dodane:

Jędrzej Dzierżyński Jędrzej Dzierżyński

6 głównych przeszkód, które hamują rozwój IoT w Polsce według Ministerstwa Cyfryzacji

Udostępnij:

Zmieniające się technologie i ich wykorzystywanie skłoniło Ministerstwo Cyfryzacji do opracowania raportu, który ma pokazać potencjał wykorzystania IoT w Polsce. Grupa specjalistów, która została zaproszona do udziału w tworzeniu tego raportu, pokazała m.in. przeszkody, które nie pozwalają na rozwój innowacyjnych technologii.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport “IoT w Polskiej Gospodarce”. Grupa, która tworzyła owy raport, została stworzona w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie technologiczne i rosnącą rolę nowych technologii w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Grupa wypracowała rekomendacje działań, jakie rząd powinien podjąć dla zapewnienia warunków rozwoju i upowszechnienia wykorzystania technologii IoT. I choć raport zakłada idealistyczne rozwiązania, to punkt o przeszkodach, które stoją na drodze innowacji, daje do zrozumienia jak wiele do rozwiązania ma rząd pod względem prawno-instutucjalnym. 

1. Brak edukacji

W Polsce temat edukacji przewija się niemal każdego dnia. Począwszy od uczenia najmłodszych, po studentów, którzy nie są zadowoleni z efektów nauczania na uczelniach. Każdy nowy rząd proponuje nowe rozwiązania, które są dalekie od oczekiwań współczesnych problemów i wyzwań przed którymi stoimy. Obecnie tylko pojedyncze uczelnie oferują specjalizacje związane z IoT, co może przełożyć się na brak możliwości sprostaniu rosnącemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowane kadry w tej dziedzinie w Polsce. 

2. Brak zamówień ze strony spółek Skarbu Państwa

Kolejną przeszkodą jest brak zamówień ze Spółek Skarbu Państwa, szczególnie ze skalowaniem rozwiązań na rodzimym rynku przez polskich producentów systemów IoT. Niestety, przeważnie państwowe spółki nie są zaangażowane w innowacje i w podejmowanie ryzyka, który może ulepszyć funkcjonowanie dany obszar działalności. Nie wspieranie rodzimym rozwiązań może doprowadzić do emigracji danego pomysłu do prywatnych sektorów zagranicznych. Pozostawiając na pastwę losu spółki finansowane z budżetu państwa. 

3. Brak ewidencji

Autorzy alarmują o braku ewidencji i wdrożeń nowatorskich, prototypowych rozwiązań, co przekłada się na asymetrię informacji, ograniczając wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku. Firmy mogą napotkać problem, we wdrożeniu swoich prototypów, akty prawne, które nie zachowują spójności. 

4. Nieprecyzyjne ramy prawne

Nieprecyzyjne ramy prawne dotyczące IoT – zagadnienia IoT rozproszone pomiędzy wieloma aktami prawnymi bez zachowania spójności.

5. Ograniczenie się do rozwiązań M2M

Obecne zastosowania, głównie w sektorze logistyki i ochrony mienia, ograniczają rozwiązania M2M (ang. Machine to Machine), utrudniając rozwój polskich rozwiązań dla rynku konsumenckim. 

6. Zagadnienia związane z własnością intelektualną

Obowiązujące przepisy dotyczące gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania danych oraz dzielenia się nimi ograniczają rozwój IoT. Jednym z ważniejszych wyzwań natury prawnej powiązanych z danymi są zagadnienia związane z własnością intelektualną. Infrastruktura IoT bazuje na modelu chmurowym oraz koncepcji Big Data, podobnych wyzwań będzie przybywać lawinowo, a my nie mamy odpowiednich aktów prawnych, aby można było je wdrażać. 

Propozycje rozwiązań 

W uzupełnieniu do rekomendacji branżowych, Grupa ds. IoT proponuje działania, które przyczynią się do dynamicznego rozwoju IoT w Polsce. Zespół ma wysokie oczekiwania do rządu, np. poprawa koordynacji działań agencji rządowych w kontekście IoT i innych nowoczesnych technologii. Zwrócono też na kwestię funduszy, proponując stworzenie i uruchomienie programów finansowania wdrożeń pilotażowych i referencyjnych dla innowacyjnych rozwiązań. Oprócz tego, Grupa ds. IOT rekomenduje uregulowanie możliwości wymiany lub komercjalizacji informacji uzyskanych na bazie IoT, zwiększenie transparentności działań organów nadzorczych oraz co najważniejsze dla firmowego portfela – wprowadzenie ulg podatkowych za stosowanie rozwiązań IOT. 

W pracach Grupy uczestniczyli eksperci reprezentujący firmy inwestujące w produkty i usługi związane z IoT w Polsce oraz sektory gospodarki, których rozwój jest uzależniony od tych rozwiązań. W stale uzupełniany skład Grupy weszli też przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, środowisk naukowych, związków i zrzeszeń pracodawców oraz organizacji społecznych. Polecamy szczegółowe zapoznanie się z raportem Grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy